l'equip del juníper

L’equip docent i a la resta de companys que treballen al Juníper fan tot el possible per formar els millors professionals de les Illes Balears

Equip directiu

 • Director  –  Miquel Estarellas Sánchez

  • Secretari  –  Manel Aragonés Albero
   • Administrador  –  Jaume Ochogavía Seguí
  • Cap d’estudis   –   Carme Santamaria Pascual
  • Cap d’estudis   –  Maria del Mar Revert Jaume
   • Cap d’estudis adjunta   –   Margalida Mas Ferriol
   • Cap d’estudis adjunt   –   Francisco J. Bordera Muñoz

personal docent

  Professorat departament Administratiu

 • Jesús García Pérez    –   Cap de departament
  • Pedro Carbonell Duran
  • Sebastià Serra Crespí
  • Maria Dolors Carmona Pérez
  • Margarita Gual Rigo
  • Gabriel Riera Díaz
  • Maria Magdalena Ripoll Matas

  Professorat departament Automoció

 • Antonio Amengual Aloy    –   Cap de departament
  • Sebastià Amengual Monserrat
  • Miquel Fiol Llabrés
  • Antoni Ferrer Andreu
  • Joan Garau Serra
  • Manel Garcia Salom
  • Javier García San Nicolas
  • Miquel Gayà Rotger
  • Pablo Giner Besa
  • Roberto Martorell Zammit
  • Miquel Mestre Morey
  • Jose Luis Moragon Mondejar
  • Rafel Morey Ferriol
  • Gabriel Morro Arrom    –    Subcap de departament  –  Coordinador de qualitat
  • Manuel Mut Faundez
  • Monireh Nicbakhsh Kimiayi
  • Jaume Ochogavía Seguí
  • Miquel Quetglas Mateu
  • Pep Soler Trias
  • Bartomeu Vidal Haces
  • Joan Miquel Vilaret González

  Professorat departament Hoteleria i Turisme

 • Joana Margalida Cerdà Martorell   –    Cap de departament
  • Professorat Secundària
   • Cristina García Vidal
   • Miquel Gayà Mayol
   • Joana Maria Gayà Parera
   • Llorenç Ginard Verger
   • Francisca Llabres Llabres
   • José Llinares Mayor
   • Carolina Navarro López
   • Antònia Raquel Palmer Muñoz
   • Irene Peña Barceló
   • Antoni Ramis Martí
   • Martina Ramis Bisquerra
   • Verónica Pavón Rego
   • Gabriel Pujol Alemany
   • Dalia Sansaloni Fuentes
   • Tòfol Sastre Gornals
   • Magdalena Tugores Palmer
   • Rafel Vadell Hernández
  • Serveis de Restauració
   • Manuel José Cañas Barón
   • Andreu Genestar Femenías
   • Pedro Jose Martinez Riera
   • Joan Miquel Marroig Toledo   –   Subcap de departament
   • Bernardí Recio Palou
   • Víctor Guillermo Ricci Voltas
  • Cuina i Pastisseria
   • Antonia Maria Anglada Gomila
   • Joana Cantallops Crespí
   • Raúl Cascales Parreño   –   Coordinació pràctiques formatives FCT
   • Joana Llabrés Rodríguez
   • Miquel Estarellas Sánchez
   • Ramon Juan Goma Solla
   • Agustín de Haro Quesada
   • Lluisa Palou Elias
   • Maria del Mar Revert Jaume
   • Isabel Romero Osuna   –    Subcap de departament
   • Andrea Sans Aguilar
   • Sebastian Trassierra Luque
   • Pere Trias Gost

  Professorat departament Imatge i so

 • Aina Lorente Solivellas   –   Cap de departament
  • Francisco J. Bordera Muñoz
  • Germán Cantallops Campillejo
  • Nadal Crespí Bestard   –   Coordinador TIC
  • Jaime Fullana Rosselló  –   Sub cap departament
  • Germán Gadea Collado
  • Angel Hernando Yagüe
  • Robert Llopis Martí
  • Gabriel Moreno Ferrer
  • Miquel Morey Moreno
  • Martí Pallicer Guillena
  • Maria Jesús Rincón Bustos
  • Antonia Maria Sastre Oliver
  • Isabel Vidal Sureda

  Professorat departament FOL

 • Miquel Ruiz Arlandis   –  Cap de departament
  • Manel Aragonés Albero
  • Joana Maria Barceló Bennàssar
  • Mercè Barceló Bennàssar
  • Joana Aina Buades Pons
  • Isabel Esteva Morell
  • Margalida Mas Ferriol   –   Coordinadora prevenció de riscos laborals
  • Kika Riera Batle
  • Carme Santamaria Pascual

  Professorat departament Llengües Estrangeres

 • Bartolomé Buades López   –   Cap de departament
  • Inmaculada Alzugaray Presa
  • Jouhannel Olivier  –  Coordinador programes internacionals
  • Francisca Verd Oliver
  • Marta Pagan Tomas

  Professorat departament Orientació

 • Pablo Medrano Lázaro  –  Cap de departament 
  • Ester Lluzar Buigues
  • Antonia Maria Ferrer Salas   –   Orientadora   
  • Susana Tomás Jiménez

Personal no docent

  Consergeria

 • Torn matí
  • M. José González Tauste
 • Torn horabaixa
  • José Manrique Rodríguez
  • M. Ángeles Sánchez Juárez

  Secretaria

 • Óscar Fiol Llamas   –   Cap de secretaria
  • Eva Maria Mesa Alfonseca
  • Àngela Bausà Ensenyat

  Neteja

  • Xisca Pocoví Juan
  • Benita Vicens Moscardó

  Concesionaria Bar

 • Empresa concessionària: Joana Salvà Pujol

Membres consell social

mans