TMV26 - Tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

ATENCIÓ! Aquest estudis es traslladaran al CIFP L'EMBAT

Objectius.

Formar professionals que siguin capaços de mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant procediments establerts, complint amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

 

 

 
Perfil professional.

Les tasques més significatives que defineixen el seu perfil professional són les següents:

  • Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo.
  • Planificar el treball de manteniment a realitzar, determinant i organitzant la «logística» associada a l’activitat de mantenimen, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.
  • Executar les activitats de manteniment (muntatge / desmuntatge de components, comprovació de component defectuós, reparació i / o substitució i muntatge dels elements desmuntats), complint el procediment establert pel fabricant i el pla de treball programat, comprovant, finalment, el resultat de l’activitat de manteniment realitzada.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

  • Mantenidor generalista d’embarcacions d’esbarjo.

Els cicles formatius en modalitat INTENSIVA són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears