La nostra història

La història d’aquest centre va començar a la seu de l’antiga Escola Sindical d’Hoteleria del carrer Font i Monteros de Palma. Quan la capacitat d’aquella escola, llavor de l’actual institut, va esdevenir insuficient i les instal·lacions obsoletes, el Ministeri d’Educació i Ciència, després de considerar altres opcions, va decidir traslladar-la al barri de Son Cladera l’any 1987.

 

Esbós d’edifici realitzat abans  de la construcció de l’actual centre a Son Cladera

El nou centre, anomenat Instituto de Formación Profesional Fray Junipero Serra, va acollir inicialment les especialitats de Cuina, Serveis i Regidoria de Pisos i es va ampliar amb la incorporació de les especialitats d’Automoció, provinent de l’Institut Politècnic, i d’Administració. Pocs anys més tard s’hi va afegir Imatge i So.

Amb l’arribada de la LOGSE, el centre va deixar d’oferir  l’antiga formació professional de primer i segon grau per implantar, en lloc seu, els cicles formatius i ampliar l’oferta educativa amb l’ensenyament secundari obligatori i els batxillerats. Coincidint amb l’època de les transferències en matèria d’educació a la Comunitat Autònoma i arran de la normalització lingüística el centre va canviar a IES Juníper Serra.

L’11 de juny de 2019 l’IES Juníper Serra es va dividir en dos centres, l’IES Son Cladera i el Centre Integrat de Formació Professional Juníper Serra.

El CIFP Juníper serra, hereu directe del primer centre dedicat a la formació professional de les Illes Balears, du més de 50 anys formant professionals les Illes Balears

Sellei commemoratiu del 50é aniversari del Juníper Serra