erasmus+

Què és ERASMUS+ ?

Erasmus+ és el programa de la UE per al període 2014-2020 destinat a impulsar la capacitació i les possibilitats d’ocupació que s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education. Aquest programa engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Oportunitats per l'alumnat

  De què es tracta?

Erasmus + ofereix a l’alumnat de formació professional i educació superior l’oportunitat d’adquirir experiència professional a l’estranger. Amb aquesta vivència, els alumnes podran millorar tant les seves aptituds personals i professionals com els seus coneixements d’idiomes.

Amb els períodes de pràctiques a l’estranger s’incrementen les possibilitats d’ocupació, a més d’enfortir la cooperació europea en l’àmbit de la formació professional.

Aquest programa està dins de la Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge (KA1)

Què implica?

Els alumnes de formació professional poden realitzar períodes de pràctiques o aprenentatge a l’estranger, a:

  • Empreses
  • Institucions d’educació i formació professional amb períodes d’aprenentatge pràctic en empreses.
  • Altres entitats, com administracions públiques o ONG

Oportunitats pel professorat

  De què es tracta?

Erasmus+ ofereix als i les professionals d’FP i educació superior l’oportunitat d’aprendre nous mètodes pedagògics a l’estranger, així com crear xarxes internacionals estables amb altres institucions d’educació i formació professionals.

Aquest programa està dins de la Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge (KA1)

Què implica?

SEPIE

Els professorat i el personal no docent d’educació superior i formació professionals poden participar en programes de desenvolupament professional a l’estranger mitjançant:

 1. Participació en activitats de formació.

 2. Pràctiques en institucions docents, empreses o altres entitats.

 3. Observació d’activitats professionals en institucions docents o altres organitzacions afins.

 4. Docència en una institució associada.

http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2020/oportunidades_erasmus_para_personal.pdf

Projectes en curs

 • Grau superior (2023/2024): 2023-1-ES01-KA131-HED-000114970
  • Places per a estudiants: 5
  • Places per a professors: 3
 •  FP Bàsica i grau mitjà (2023-2024): 2023-1-ES01-KA121-VET-000113095
  • Places per a estudiants: 5
  • Places per a professors: 2
Logo CIFP

“El projecte 2023-1-ES01-KA121-VET-000113095 –  està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de (aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) és responsabilitat exclusiva del CIFP Juníper Serra i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (*SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.”

“El projecte –  2023-1-ES01-KA131-HED-000114970 – està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de (aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) és responsabilitat exclusiva del CIFP Juníper Serra i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (*SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.”

Carta erasmus d'educació superior

A l’arxiu adjunt podeu consultar la Carta Erasmus d’Educació Superior (K103)

Plataforma resultats

Declaració política erasmus+

Consulteu aquest arxiu 

ClÀusula

Els projectes KA103-077875 i KA102-061521 estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’CIFP Juníper Serra i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer de la informació aquí difon.