Borsa de treball (Alumnat)

Servei Borsa de treball per l'alumnat

La borsa de treball del CIFP permet a l’alumnat titulat del centre rebre les ofertes de feina que empreses dels sectors professionals rel·lacionats amb els cicles impartits envien al Juníper. Per poder poder rebre aquestes ofertes l’alumnat s’ha de enregistrar a la plataforma EmpleaFP entrant a la web https://www.empleafp.com/ i seguint les instruccions que podeu trobar al manual.

EmpleaFP és una plataforma de borsa de treball per la Formació Professional creada per l’Asociación de Centros de Formación Professional FPEmpresa i que compta amb la col·laboració de CaixaBank Dualiza. Una iniciativa que col·labora tant amb les empreses com amb els centres educatius generant la confiança dels uns i dels altres en primar la titulació a la FP com a primer filtre en la selecció de personal. Així mateix, les ofertes de treball publicades a EmpleaFP van destinades a titulacions concretes de FP i únicament hi poden optar els qui posseeixin la titulació requerida.

En qualsevol moment podreu modificar la vostra afiliació a la plataforma, com modificant preferències, afegir experiència professional o afegir titulacions. La plataforma vos podrà enviar per email avisos de les noves ofertes rebudes i sempre podreu entrar a la pàgina web per consultar les ofertes amb més detall. També podreu veure ofertes que no han estat enviades exclusivament a l’alumnat del CIFP Juníper Serra, tant de les Illes Balears com fins i tot d’altres províncies de l’estat.