MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

Missió

Millorar el nivell formatiu del nostre entorn social, cooperar amb les persones en avançar en l’adquisició de competències i en la formació al llarg de la vida i col·laborar amb el canvi del model productiu.

Visió

Ser un centre que millora en resultats i inserció laboral, per esdevenir, en el temps, un model de referència.

Valors

  • Transparència i rendició de comptes
  •  Participació activa de tota la comunitat educativa 
  • Compromís amb l’entorn 
  • Adaptabilitat al canvi
  • Promoció de la millora contínua 
  • Inserció laboral de l’alumnat 
  • Optimització de recursos amb respecte al medi ambient