Tota la nostra
Oferta formativa

FORMACIó professional bàsica

FP BÀSICA

Els cicles d’FP Bàsica són estudis voluntaris amb una durada de dos anys acadèmics i digitits a persones que no han finalitzat l’ESO i volen prosseguir la seva formació reglada. 

Aquests cicles poden donar una oportunitat motivadora a alumnes que ha tingut dificultats durant l’Educació Secundària Obligatòria.

CICLES GRAU MITJÀ

CICLES GRAU MITJÀ

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit la ESO o un nivel equivalent o superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a batxillerat i als cicles de grau superior si compleixen uns requisits.


Administració i Gestió

administratiu

Torn matí


Hotelería i Turisme

Cuina i gastronomia

Torn matí i horabaixa

Transport i Manteniment de Vehicles ​

carrosseria

Torn matí

Transport i Manteniment de Vehicles ​

electromecanica

Torns matí i horabaixa

Transport i Manteniment de Vehicles ​

embarcacions

Torn horabaixa

CICLES GRAU SUPERIOR

CICLES GRAU SUPERIOR

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit batxillerat o un nivell equivalent, com altre cicle de grau superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a determinats graus universitaris i a qualsevol cicle de grau superior.


Administració i Gestió

comptes

Torns dematí i horabaixa

Transport i Manteniment de Vehicles ​

automocio

Torn horabaixa

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

distancia

FP A DISTÀNCIA

Als cicles a distància els alumnes aprenen els mateixos continguts que amb la modalitat presencial, amb la diferència de que una bona part dels continguts s’imparteix fent servir una plataforma digital i de manera telemàtica.

FORMACIÓ DUAL

FP DUAL

Els nous cicles de Formació Professional DUAL donen a l’alumne l’oportunitat de formarse en dos entorns diferenciats, el centre educatiu i empreses.
 
Durant el curs es produirà una alternança entre els dos destins d’aprenentatge. 


Hotelería i Turisme

Cuina i gastronomia

Formació DUAL

Transport i Manteniment de Vehicles ​

embarcacions

Formació dual

Altres ofertes formatives

ALTRES OFERTES FORMATIVES

Aquesta oferta possibilita:

  • Cursar certificats de professionalitat 
  • Acreditar competències professional