Tota la nostra
Oferta formativa

FORMACIó professional bàsica

FP BÀSICA

Els cicles d’FP Bàsica són estudis voluntaris amb una durada de dos anys acadèmics i digitits a persones que no han finalitzat l’ESO i volen prosseguir la seva formació reglada. 

Aquests cicles poden donar una oportunitat motivadora a alumnes que ha tingut dificultats durant l’Educació Secundària Obligatòria.

CICLES GRAU MITJÀ

CICLES GRAU MITJÀ

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit la ESO o un nivel equivalent o superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a batxillerat i als cicles de grau superior si compleixen uns requisits.


Administració i Gestió

administratiu

Torn matí


Hotelería i Turisme

Cuina i gastronomia

Torn matí i horabaixa

Transport i Manteniment de Vehicles ​

carrosseria

Torn matí

Transport i Manteniment de Vehicles ​

electromecanica

Torns matí i horabaixa

CICLES GRAU SUPERIOR

CICLES GRAU SUPERIOR

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit batxillerat o un nivell equivalent, com altre cicle de grau superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a determinats graus universitaris i a qualsevol cicle de grau superior.


Administració i Gestió

comptes

Torns dematí i horabaixa

Transport i Manteniment de Vehicles ​

automocio

Torn horabaixa

FORMACIÓ VIRTUAL (A DISTÀNCIA)

virtual

FP VIRTUAL

Als cicles virtuals l’alumnat aprèn, a distància, els mateixos continguts que amb la modalitat presencial. Per impartir els continguts es fa servir una plataforma digital de manera telemàtica.

FORMACIÓ INTENSIVA (DUAL)

FP INTENSIVA

Els nous cicles de Formació Professional Intensiva donen a l’alumne la oportunitat de formarse en dos entorns diferenciats, el centre educatiu i la empresa.
 
Durant el curs es produirà una alternança entre els dos dentins d’aprenentatge. 


Hotelería i Turisme

Cuina i gastronomia

Formació Intensiva

Transport i Manteniment de Vehicles

Tecnologia automòbil

Formació Intensiva

NOVETAT CURS 24-25

Cursos d'especialització

ESPECIALITZACIÓ

Els cursos d’especialització permeten a professionals ja titulats aprofundir en coneixements més específics dins del mon professional. 


Transport i Manteniment de Vehicles​

chuttersnap-xJLsHl0hIik-unsplash

Curs especialització

NOVETAT CURS 24-25


Transport i Manteniment de Vehicles​

chuttersnap-xJLsHl0hIik-unsplash

Curs especialització

ATENCIÓ
AQUEST CURS NO S’IMPARTIRÀ A PARTIR DEL CURS 24-25

Altres ofertes formatives

ALTRES OFERTES FORMATIVES

Aquesta oferta possibilita:

  • Cursar certificats de professionalitat 
  • Acreditar competències professional