Calendari escolar curs 2020-21

ATENCIÓ. Consulteu el calendari web periòdicament (pot variar)

Els canvis, respecte a la informació que apareix al punt de llibre, estan marcats amb fons de color groc.

Darrera actualització 22 juny 2021 (s’ha modificat dia publicació notes)

29 setembre

FPB, GM I GS. Inici curs

 

FCT FPB, GM I GS. Inici període no ordinari

5 octubre

DIST. Inici de curs

12 octubre

Mare de deu
del pilar

13 octubre

Data límit convalidació mòduls

2 novembre

Festiu de
centre

3 a 13 novembre

2n GM i GS. Període sol·licitud convocatòria pendents

20 novembre

FCT FPB. Final període no ordinari

7 i 8 desembre

Pont
Immaculada Concepció

21 desembre

FCT GM i GS. Final període no ordinari

23 desembre a 7 gener

Vacances
Nadal

8 gener

FCT GM i GS. Inici període extraordinari

FCT GM i GS. Darrer dia matrícula (ordinària)

20 gener

Sant
Sebastià (festa local)

22 gener

2n GM i GS. Data límit
anul·lació voluntària mòduls

1 a 5 febrer

2n GM i GS. Convocatòria
pendents 1r

19 febrer

FCT GM i GS. Data límit exempció/renúncia

25 febrer

FCT FPB. Final període extraordinari

26 febrer

Festa escolar unificada

1 març

Festa de les Illes Balears

2 març

Festiu de centre

3 març

2n FPB. Data límit anul·lació voluntaria mòduls

23 març

FCT FPB – Data
límit exempció/renuncia

31 març

DIST. Data
límit renúncia mòduls

FCT GM i GS. Final període extraordinari

1 a 11 abril

Vacances
Setmana Santa

12 abril

FCT GM i GS. Inici període ordinari

16 abril

2n GM i GS. Data límit renuncia
convocatòria pendents 1r

10 maig

FCT FPB – Inici
Període ordinari

14 a 21 maig

21 de maig

DIST.
Exàmens finals conv. Ordinària

1r. Data límit anul·lació voluntària mòduls

2n. Data límit renúncia convocatòria extraordinària 2n i pendents de 1er

4 juny

DIST. Publicació bolletins convocatòria
ordinària (a les 10h)

7 a 9 juny

DIST. Renúncia
conv. Extraordinària

7 a 11 juny

2n.
Exàmens convocatòria extraordinària

14 a 21 juny

DIST.
Exàmens conv. Extraordinària

24 juny

Sant Joan (festa
local)

24 juny

FCT de FPB, GM i GS. Final període ordinari

 

 

28 juny

Final curs (classes lectives)

1r Presencial. Publicació bolletins convocatòria ordinària (a les 12h)

1r DUAL.  Publicació bolletins convocatòria ordinària (a les 12h)

2n. Presencial. Publicació bolletins convocatòria ordinària amb FCT (a les 14h)

2n. Presencial. Publicació bolletins convocatòria extraordinària (sense pendents de 1r)(a les 12h)

 

 

29 juny

 DIST.   Publicació bolletins  convocatòria extraordinària (a les 14h)

2 juliol

1r. Data límit renúncia convocatòria extraordinària

5 a 8 juliol

1r. Exàmens convocatòria extraordinària

2n. Exàmens convocatòria extraordinària pendents de 1r.

12 juliol

1r. Presencial. Publicació bolletins convocatòria extraordinària (a les 16h)

2n. Presencial. Publicació bolletins convocatòria extraordinària (amb pendents de 1r) (a les 16h)