Calendari escolar curs 2021-22

L’horari de matí és de 8:15 a 15:10 i el d’horabaixa de 15:20 a 22:05.

 

13 setembre

FCT: Inici període no ordinari

24 setembre

FPB-GM-GS – Inici de curs

Primer dia sol·licitud Convocatòria pendents

 

 

12 octubre

Mare de Déu del Pilar

13 octubre

Darrer dia sol·licitud Convocatòria pendents

1 novembre

Tots Sants

6 a 8 desembre

Pont: constitució + Inmaculada + festiu centre

22 desembre

Publicació notes 1ª Avaluació

23 des a 9 gener

Vacances Nadal

10 gener

FCT: Inici període Extraordinari

14 gener

Data límit anulació voluntària mòduls 2n

20 gener

Sant Sebastià (festa local)

1 a 7 febrer

Examens pendents 1r (alumnes 2n)

17 febrer

FCT: Data límit exempció/renuncia (ordinari)

25 feb a 1 març

Pont: Festiu centre + Festa unificada + Dia Balears

3 març

FPB – Data límit anulació voluntària mòduls 2n FPB (per causa justificada segons normativa)

9 març

FCT: FPB –  Inici període Ordinari

18 març

Publicació notes 2ª Avaluació

23 març

FCT: GM-GS – Inici període Ordinari

31 març

DIST: Data límit anulació voluntària mòduls (distància)

4 abril

FCT-FPB – Final període Extraordinari

FCT-GM-GS – Final període Extraordinari

  

13 abril

2n-GM-GS –  Data límit renúncia segona convocatòria pendents 1r.

14 a 24 abril

Vacances Setmana Santa

2 maig

FCT: PB – Inici període Ordinari

17 a 24 maig

DIST:  Exàmens finals (ordinària)

20 maig

1r-GM-GS: – Data límit anul·lació voluntaria mòduls

7 juny

DIST:   Data límit renúncia convocatòria extraordinària

13 a 20 juny

DIST: Exàmens finals (extraordinària)

16 juny

FCT: GM-GS – Final període Ordinari

23 juny

FPB-GM-GS – Final de curs

24 juny

Sant Joan (festa local)

juliol

Convocatòria extraordinària GM i GS (previsió)

Actualitzacions de l’horari durant el curs.

14 de gener de 2022.  S’ha avançat la data d’inici de les FCT FPB, de dia 9 de maig a dia 2 de maig