Calendari escolar curs 2021-22

L’horari de matí és de 8:15 a 15:10 i el d’horabaixa de 15:20 a 22:05.

 

13 setembre

FCT: Inici període no ordinari

24 setembre

FPB-GM-GS – Inici de curs

Primer dia sol·licitud Convocatòria pendents

12 octubre

Mare de Déu del Pilar

13 octubre

Darrer dia sol·licitud Convocatòria pendents

1 novembre

Tots Sants

6 a 8 desembre

Pont: constitució + Inmaculada + festiu centre

22 desembre

Publicació notes 1ª Avaluació

23 des a 9 gener

Vacances Nadal

10 gener

FCT: Inici període Extraordinari

20 gener

Sant Sebastià

1 a 7 febrer

Exàmens pendents 1r (alumnes 2n)

14 febrer

Data límit anul·lació voluntària mòduls 2n

17 febrer

FCT: Data límit exempció/renuncia (ordinari)

25 feb a 1 març

Pont: Festiu centre + Festa unificada + Dia Balears

3 març

FPB – Data límit anul·lació voluntària mòduls 2n FPB (per causa justificada segons normativa)

9 març

FCT: FPB –  Inici període Ordinari

18 març

Publicació notes 2ª Avaluació

23 març

FCT: GM-GS – Inici període Ordinari

31 març

DIST: Data límit anul·lació voluntària mòduls (distància)

Publicació notes 2ª Av. (1r curs)

4 abril

FCT-FPB – Final període Extraordinari

FCT-GM-GS – Final període Extraordinari

13 abril

2n-GM-GS –  Data límit renúncia segona convocatòria pendents 1r.

14 a 24 abril

Vacances Setmana Santa

2 maig

FCT: PB – Inici període Ordinari

17 a 24 maig

DIST:  Exàmens finals (Av. ordinària)

20 maig

1r-GM-GS: – Data límit anul·lació voluntària mòduls

2 juny

DIST: Publicació notes Av. Ordinària (a les 16 hores)

3 a 7 juny

DIST:   Data límit renúncia convocatòria extraordinària

13 a 20 juny

DIST: Exàmens finals (Av. extraordinària)

16 juny

FCT: GM-GS – Final període Ordinari

Publicació notes Av. Ordinària 1r

17 juny

Data límit renúncia conv. Extraordinària 1r FPB i Cicles Formatius

23 juny

FPB-GM-GS – Final de curs

Publicació notes 2n amb FCT

24 juny

Sant Joan (festa local)

27 juny

DIST: Publicació notes Av. Extraordinària (a les 18 hores)

28 juny

Publicació notes Extraordinària 1r (18:00h)

Actualitzacions de l’horari durant el curs.

18 maig de 2022. Actualitzada dia límit renuncia extraordinària 1rs i dia publicació notes convocatòria extraordinària. 
27 abril de 2022
. S’han actualitzat diferents dates referents a les renúncies i entrega de notes
14 de gener de 2022.  S’ha avançat la data d’inici de les FCT FPB, de dia 9 de maig a dia 2 de maig
8 febrer de 2022. S’ha modificat la data límit de renúncia de mòduls per alumnat de 2n curs, de dia 14 de gener a dia 14 de febrer