Oferta formativa
hoteleria i turisme

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

FP BÀSICA

Els cicles d’FP Bàsica són estudis voluntaris amb una durada de dos anys acadèmics i digitits a persones que no han finalitzat l’ESO i volen prosseguir la seva formació reglada. 

Aquests cicles poden donar una oportunitat motivadora a alumnes que ha tingut dificultats durant l’Educació Secundària Obligatòria.

CICLES GRAU MITJÀ

CICLES GRAU MITJÀ

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit la ESO o un nivel equivalent o superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a batxillerat i als cicles de grau superior si compleixen uns requisits.


Hotelería i Turisme

Cuina i gastronomia

Torn matí i horabaixa

CICLES GRAU SUPERIOR

CICLES GRAU SUPERIOR

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit batxillerat o un nivell equivalent, com altre cicle de grau superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a determinats graus universitaris i a qualsevol cicle de grau superior.

FORMACIÓ Virtual (distància)

virtual

FP A DISTÀNCIA

Als cicles virtuals l’alumnat aprèn, a distància, els mateixos continguts que amb la modalitat presencial. Per impartir els continguts es fa servir una plataforma digital de manera telemàtica.

FORMACIÓ INTENSIVA

FP DUAL

Els nous cicles de Formació Professional Intensiva donen a l’alumne la oportunitat de formarse en dos entorns diferenciats, el centre educatiu i la empresa.
 
Durant el curs es produirà una alternança entre els dos dentins d’aprenentatge. 


Hotelería i Turisme

Cuina i gastronomia

Formació Intensiva

ALTRES OFERTES FORMATIVES

ALTRES OFERTES EDUCATIVES

Tant periòdicament com puntualment, i a demanda de l’organisme addient, el departament d’imatge i so pot oferir altre tipus de formació o la validació de competències professionals.