Secretaria

Què són les proves lliures?

Les proves lliures solen ser convocades una vegada a l’any.  Per poder matricular-se a aquestes proves els candidats tenen els mateixos requisits que per matricular-se al cicle al que hi participin (edat, titulacions prèvies o prova d’accés, etc. ). 

Convocatòries anteriors

convocatòria 2024

S’ha publicat la convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB num. 18, de 6 de febrer)

Calendari de les proves:

  • Inscripcions: del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos al centre  educatiu
  • Publicació de llistes provisionals d’inscrits: 25 de març 
  • Publicació de llistes definitives d’inscrits: 12 d’abril
  • Realització de les provesentre el dia 2 i el 31 de maig (s’ha de determinar el calendari)

Podeu trobar més informació i l’imprès per realitzar la inscripció a l’apartat “Proves Lliures” de la pàgina web del departament de Formació Professionalhttps://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/)