Secretaria

Què són les proves lliures?

Les proves lliures solen ser convocades una vegada a l’any.  Per poder matricular-se a aquestes proves els candidats tenen els mateixos requisits que per matricular-se al cicle al que hi participin (edat, titulacions prèvies o prova d’accés, etc. ). 

Convocatòries anteriors

convocatòria 2023

(30 maig 2023) – Actualitzat llistat notes

(26 maig 2023) – Actualitzat llistat notes

(25 maig 2023) – S’ha retirat el llistat de notes degut a una errada. Es tornarà a publicar en breu

(24 maig 2023) – Actualitzat el llistat de notes

(15 maig 2023) – Publicació notes

(8 maig 2023)Actualitzat horari amb aules

(17 abril 2023)Horaris proves lliures

(31 març 2023) – Sha publicat el llistat definitiu de proves lliures

(21 març 2023) –  S’ha publicat el llistat provisional de proves lliures. El termini per presentar al·legacions és del 22 al 24 de març.

 (13 febrer 2023)  – S’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 19, d’11 de febrer).

El calendari de les proves lliures és el següent:

• Inscripcions: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos, al centre educatiu.

• Publicació de llistes provisionals d’inscrits: 21 de març

• Publicació de llistes definitives d’inscrits: 31 de març

• Realització de les proves: Pendent de publicació

• L’imprès oficial per realitzar la inscripció el podeu trobar en breu, a l’apartat Proves Lliures de la pàgina web del departament de Formació Professional (http://fp.caib.es).

• L’imprés per el pagament de les taxes l’ha d’emplenar el sol·licitant a la web de l’ATIB (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx)

Més informació a la web d’FP

https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2023/+++