Secretaria

Què són les proves lliures?

Les proves lliures solen ser convocades una vegada a l’any.  Per poder matricular-se a aquestes proves els candidats tenen els mateixos requisits que per matricular-se al cicle al que hi participin (edat, titulacions prèvies o prova d’accés, etc. ). 

Convocatòries anteriors

convocatòria 2024

Cicles Administratiu
Calendari i informació

Cicles Hoteleria i Turisme
Calendari i informació (*6 de maig)

Cicles Imatge i So
Calendari i informació (* 19abril)

Cicles Transport i Mant. de Vehícles
Calendari i informació (* 19abril)

*  Calendari actualitzat el dia que figura junt a l’asterisc.

 • 12 abril 2024 
  • S’ha publicat els llistats definitius del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne/a a la columna alumne/a.
  • Abans del 19 d’abril, es publicarà la data i l’horari de les proves, així com els criteris d’avaluació i la relació dels materials i equipaments necessaris per realitzar les proves. També rebreu un correu electrònic amb el contacte del professorat responsable.
 • 25 març 2024
  • S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.
  • En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 27 de març.

Publicacions anteriors:

S’ha publicat la convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB num. 18, de 6 de febrer)

Calendari de les proves:

 • Inscripcions: del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos al centre  educatiu
 • Publicació de llistes provisionals d’inscrits: 25 de març 
 • Publicació de llistes definitives d’inscrits: 12 d’abril
 • Realització de les provesentre el dia 2 i el 31 de maig (s’ha de determinar el calendari)

Podeu trobar més informació i l’imprès per realitzar la inscripció a l’apartat “Proves Lliures” de la pàgina web del departament de Formació Professionalhttps://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/)