Altres formacions i qualificacions

Al CIFP Juníper Serra es poden cursar certificats de professionalitat, relacionats amb les famílies professionals amb oferta formativa al centre.  També s’ofereix participar en els procediments de acreditació de competències professionals convocades per l’IQPIB.

Certificats de professionalitat

Accions formatives ofertades durant el curs 2021-2022

TMVL0109 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles

  • Número d’ordre MP42/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0621_1 – Tècniques bàsiques de substitució d’elements amovibles
   • MF0622_1  – Tècniques bàsiques de preparació de superfícies
   • MF0620_1  – Mecanització bàsica
   • Mòdul de pràctiques professionals no labrorals d’operacions de manteniment de carrosseries de vehicles

IMS221_3 - Assistència a la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals

  • Número d’ordre MP41/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0703_3 – Organització de la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals
   • MF0704_3 – Gestió dels recursos de la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals
   • MF0705_3 – Supervisió del registre, muntatge, acabat i explotació de l’obra cinematogràfica i
    audiovisual
   • MP0081 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assistència a la producció
    cinematogràfica i d’obres audiovisuals

HOTR0509 - Rebosteria

  • Número d’ordre MP40/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0306_2 – Elaboracions bàsiques per a pastisseria i rebosteria
   • MF0709_2 – Ofertes de rebosteria, aprovisionament intern i control de consums
   • MF0710_2 – Productes de rebosteria
   • MF0711_2- Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
   • MP0229 – Mòdul de pràctiques no laborals de rebosteria

TMVG0109 - Operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles

  • Número d’ordre MP43/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0620_1 – Mecanització bàsica
   • MF0623_1 – Tècniques bàsiques de mecànica de vehicles
   • MF0624_1 – Tècniques bàsiques d’electricitat de vehicles
   • MP0189- Mòdul de pràctiques professionals no laborals Operacions auxiliars de manteniment
    d’electromecànica de vehicles

ADGD0308 - Activitats gestió administrativa

  • Número d’ordre MP39/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0976_2 – Operacions administratives comercials
   • MF0979_2 – Gestió operativa de tresoreria
   • MF0980_2 – Gestió auxiliar de personal 
   • MF0973_1 – Enregistrament de dades
   • MF0978_2 – Gestió d’arxius 
   • MF0981_2 – Registres comptables
   • MF0233_2 – Ofimàtica 
   • MP0111 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de gestió administrativa

Acreditació de competències professionals

Actualment l’acreditació de competències es realitza amb una comissió permanent administrada dins del pla Acredita de l’IQPIB.  El CIFP Juníper Serra es centre col·laborador de les acreditacions de les families professionals de    
 • Administració i Gestió
 • Hoteleria i Turisme
 • Imatge i So
 • Transport i Manteniment de Vehicles
   

Més informació a l'IQPIB