Altres formacions i qualificacions

Al CIFP Juníper Serra es poden cursar certificats de professionalitat, relacionats amb les famílies professionals amb oferta formativa al centre.  També s’ofereix participar en els procediments de acreditació de competències professionals convocades per l’IQPIB.

Certificats de professionalitat

Si estau interessats en rebre més informació sobre un dels cursos podeu enviar un email a formacio_ocupacional@cifpjuniper.com

CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA

IMSE0111 - Animació musical i visual en viu i en directe

 • Número d’ordre MPD 62/23
 • Itinerari modular del certificat de professionalitat
  • MF1397_2 – Realització de sessions d’animació musical en viu i en directe integrant elements
   luminotècnics, escènics i visuals.
  • MF1398_2 – Realització de sessions d’animació visual en viu integrant elements luminotècnics, escènics i musicals.
  • MF1396_2 – Programació i promoció de sessions d’animació musical i visual en viu i en directe.
  • MP0423 –  Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’animació musical i visual en viu i en
   directe.
dj en acció

TMVL0109 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles

  • Número d’ordre MPD 63/23
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0621_1 – Tècniques bàsiques de substitució d’elements amovibles
   • MF0622_1  – Tècniques bàsiques de preparació de superfícies
   • MF0620_1  – Mecanització bàsica
   • MP0188 – Mòdul de pràctiques professionals no labrorals d’operacions de manteniment de carrosseries de vehicles

HOTR0508 - Serveis de bar i cafeteria

 • Número d’ordre MPD61/23
 • Itinerari modular del certificat de professionalitat
  • MF1046_2 – Tècniques de servei d’aliments i begudes a la barra i taula
  • MF0711_2 – Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
  • MF1047_2 – Begudes
  • MP1051_2 – Anglès professional per a serveis de restauració
  • MP1048_2 – Servei de vins 
  • MP1049_2 – Elaboració i exposició de menjars al bar cafeteria 
  • MP1050_2 – Gestió del bar cafeteria
  • MP0057     – Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Serveis de bar i cafeteria

TMVG0109 - Operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles

  • Número d’ordre
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0620_1 – Mecanització bàsica
   • MF0623_1 – Tècniques bàsiques de mecànica de vehicles
   • MF0624_1 – Tècniques bàsiques d’electricitat de vehicles
   • MP0189- Mòdul de pràctiques professionals no laborals Operacions auxiliars de manteniment
    d’electromecànica de vehicles

ADGD0308 - Activitats gestió administrativa

  • Número d’ordre MPD137/23
  • Requisits incorporació
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0979_2 – Gestió operativa de tresoreria
   • MF0981_2 – Registres comptables
   • MF0233_2 – Ofimàtica

Acreditació de competències professionals

Actualment l’acreditació de competències es realitza amb una comissió permanent administrada dins del pla Acredita de l’IQPIB.  El CIFP Juníper Serra es centre col·laborador de les acreditacions de les families professionals de    
 • Administració i Gestió
 • Hoteleria i Turisme
 • Imatge i So
 • Transport i Manteniment de Vehicles
   

Més informació a l'IQPIB