EMPRESES

La base principal de l’FP és la formació dels futurs professionals que s’han d’incorporar al món laboral. Com sabem, el món laboral està en contant evolució i, per aquest motiu, hem de tenir en compte les necessitats de les empreses que fan feina dintre dels sectors vinculats amb les nostres formacions. Les relacions centre-empresa i alumnat-empresa són tan importats dintre de l’objectiu de formar bons professionals com al relació  alumnat-centre.

Les empreses també són vitals per la formació del nostre alumnat, sense elles el nostre alumnat no podria realitzar la formació obligatòria a centres de treball (FCT).

Qué oferim a les empreses