Notícies que han publicat els caps d’estudis del Juníper

Xerrada informativa per alumnat FP INTENSIVA. 18 Juliol 11:00h

Informem a l'alumnat preinscrit al cicle de Cuina i Gastronomia en modalitat intensiva (antiga DUAL), i que possiblement facin la formalització de matrícula, que: El proper 18 de juliol, a les 11:00 hores, hi haurà una xerrada informativa sobre aquest cicle. És important que hi assistiu.

Continue ReadingXerrada informativa per alumnat FP INTENSIVA. 18 Juliol 11:00h

Estades a l’estranger Estiu 2023 (alumnat i professorat pla reforç llengües estrangeres)

 S'ha publicat la Resolució per participar en dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu de 2023, IrlandaPer a alumnat de 1r i de 2n associat al Pla i professorat que imparteix docència al curs del cicle bilingüe. Dates alumnat entre l'1 de juliol i el 31 d'agostDates professorat entre el 15 de juliol i el 31 d'agostMínim de 60 places per a alumnat i 20 places per a professorat, repartides per illes. Termini de presentació de la sol·licitud: fins 12 d'abrilForma de presentació: professorat de forma telemàtica i alumnat de forma telemàtica o en paper presencialment a les oficines de registre, no s'acceptaran sol·licituds fora de termini ni correus electrònics. L'alumnat podeu recollir les sol·licituds a consergeria, també les teniu disponibles al vostre compte de correu.Qualsevol dubte estem a la vostra disposició. 

Continue ReadingEstades a l’estranger Estiu 2023 (alumnat i professorat pla reforç llengües estrangeres)

Ajudes mobilitat per alumnat d’altres illes 2022-23

Ajuda de fins a 2000€  Requisits Per poder optar a aquests ajuts de mobilitat, s’han de complir els requisits següents: a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, han d’acreditar la condició de residents de les Illes Balears. b) No hi ha d’haver places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics de l’illa de residència del sol·licitant. c) Els sol·licitants han d’estar matriculats, durant el curs 2022-2023, d’algun dels cursos següents en un centre educatiu públic de les Illes Balears situat en una illa diferent de l’illa en què estan empadronats: un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional en la modalitat presencial o un curs d’especialització presencial de formació professional. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 15 de febrer de 2023 i acaba el dia 28 de febrer de 2023. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per a la qual cosa han de demanar cita amb anterioritat. També es pot presentar a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. També es poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Més informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5577516&coduo=7&lang=ca BOIB

Continue ReadingAjudes mobilitat per alumnat d’altres illes 2022-23

Proves lliures FP (convocatòria 2023)

ATENCIÓ: La informació actualitzada sobre les proves lliures la podreu consultar a aquesta pàgina S’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 19, d’11 de febrer).El calendari de les proves lliures és el següent:• Inscripcions: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos, al centre educatiu.• Publicació de llistes provisionals d’inscrits: 21 de març• Publicació de llistes definitives d’inscrits: 31 de març• Realització de les proves: Pendent de publicació• L’imprès oficial per realitzar la inscripció el podeu trobar en breu, a l’apartat Proves Lliures de la pàgina web del departament de Formació Professional (http://fp.caib.es).• L’imprés per el pagament de les taxes l’ha d’emplenar el sol·licitant a la web de l’ATIB (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx)Més informació a la web d'FP https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2023/

Continue ReadingProves lliures FP (convocatòria 2023)

Proves d’accés FP (convocatòria 2023)

El calendari de les proves d’accés és el següent:Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.Data de realització de la prova d’accés: 10 i 11 de maig. Els centres on es farà la prova d’accés a grau mitjà són els següents:a) Centres a Mallorca:IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)IES Son Pacs (Palma)IES Guillem Sagrera (Palma)IES Marratxí (Marratxí)IES Bendinat (Calvià)IES Llucmajor (Llucmajor)IES Inca (Inca)IES Alcúdia (Alcúdia)IES Mossèn Alcover (Manacor)IES Puig de Sa Font (Son Servera)b) Centres a Menorca:IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)IES Joan Ramis i Ramis (Maó)c) Centres a les Pitiüses:IES Sa Colomina (Eivissa)IES Marc Ferrer (Formentera)Els centres on es farà la prova d’accés a grau superior són els següents:a) Opció d’humanitats i ciències socials:IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.IES Ramon Llull (Palma).IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.IES Calvià (Calvià). No ofereix la matèria de francès.IES Berenguer d’Anoia (Inca).IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).IES Sa Blanca Dona (Eivissa).b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:IES Josep Maria Llompart (Palma).IES Son Rullan (Palma).IES Albuhaira (Muro).IES Felanitx (Felanitx).IES Cap de Llevant (Maó).IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).c) Opció de ciències i tecnologia:IES Politècnic (Palma).IES Emili Darder (Palma).IES Berenguer d’Anoia (Inca).IES Manacor (Manacor).IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).IES Isidor Macabich (Eivissa). En breu podreu trobar tota la informació i documentació sobre les proves d’accés a la pàgina web de Formació Professional (fp.caib.es) 

Continue ReadingProves d’accés FP (convocatòria 2023)

Firma conveni amb auditori d’Alcudia

El passat divendres 11 de novembre es va signar el conveni amb l’Auditorium d’Alcúdia perquè l’alumnat d’Imatge i So pugui realitzar la formació empreserial en aquest orgnisme, depenent de l’Ajuntament d’Alcúdia.Mª Carmen Suárez i Joan Miquel Serra, representat i tutor de l’empresa respectivament, seran els encarregats juntament amb els tutors de FCT del Juníper Serra del seguiment del programa de pràctiques formatives en centres de treball que l’alumnat realitzarà una vegada superada la fase acadèmica.

Continue ReadingFirma conveni amb auditori d’Alcudia