Secretaria

Procés d'admissió curs 2023-24

Admissió FP Presencial

S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió als Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat presencial. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Link Calendari

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Admissió FP Intensiva

S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió als cicles formatius de Formació Professional en la modalitat intensiva. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Link Calendari

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Admissió FP Virtual