Secretaria

Procés d'admissió curs 2023-24

Admissió FP Presencial

21 setembre 2023

S’ha publicat els llistats definitius del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. 

El període per formalitzar la matrícula és del 21 al 22 de setembre. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça.

Els alumnes de GM i GS que tenen plaça reservada rebran un correu electrònic per formalitzar la matrícula on line. Si no heu rebut el correu us heu de posar en contacte amb el centre.


Informació publicada anteriorment

13 setembre 2023

S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius de la segona fase. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 15 de setembre. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.

 

23 agost 2023

Segona fase procés d’admissió: de l’1 al 7 de setembre

Consulta les places vacants

Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que feu el tràmit anònimament haureu de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que feu el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tendreu la sol·licitud enregistrada i només haureu de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que heu d’adjuntar documentació.

 

19 juliol 2023

S’ha publicat els llistats definitius del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. 

El període per formalitzar la matrícula és del 19 al 21 de juliol. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça.

L’alumnat d’FPB ha de venir al centre a recollir el sobre de matrícula.

L’alumnat de GM i GS que tenen plaça reservada rebran un correu electrònic per formalitzar la matrícula on line. Si el 20 de juliol encara no heu rebut el correu us heu de posar en contacte amb el centre.

 

10 juliol 2023

S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS, els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 12 de juliol. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.

 

Juny 2023

Instruccions del procediment d’admissió als Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat presencial. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Link Calendari

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Admissió FP Intensiva

23 agost 2023

Segona fase procés d’admissió: de l’1 al 7 de setembre

Consulta les places vacants

Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que feu el tràmit anònimament haureu de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.


Els alumnes que feu el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tendreu la sol·licitud enregistrada i només haureu de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que heu d’adjuntar documentació.

Informació publicada anteriorment

19 juliol 2023

S’ha publicat els llistats definitius del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. 

El període per formalitzar la matrícula és del 19 al 21 de juliol. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça.

Els alumnes de GM dual que tenen plaça reservada rebran un correu electrònic per formalitzar la matrícula on line. Si el 20 de juliol encara no heu rebut el correu us heu de posar en contacte amb el centre.

 

10 juliol 2023

S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS, els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 12 de juliol. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.

 

Juny 2023

S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió als cicles formatius de Formació Professional en la modalitat intensiva. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Link Calendari

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Admissió FP Virtual

2 octubre 2023

S’ha publicat els llistats definitiu del procés d’escolarització de cicles formatius a distància. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. La sol·licitud també es pot consultar des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixement.

El període per formalitzar la matrícula és del 3 al 5 d’octubre. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça.

La matrícula es realitzarà telemàticament. Rebreu un correu electrònic el 3 d’octubre (revisau l’spam). Si no el rebeu, el 3 d’octubre us heu de posar en contacte amb el centre.

 

Informació publicada anteriorment

22 setembre 2023

S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius de la . A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 26 de setembre. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es

Juny 2023

S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió als Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat virtual. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 al 15 de setembre Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Link Calendari

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que realitzin el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que realitzin el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

fp expecialitació

Admissió Especialització

26 setembre 2023

S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització dels cursos d’especialització. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

 

 

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

 

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 28 de setembre. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.