Oferta formativa
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

FP BÀSICA

Els cicles d’FP Bàsica són estudis voluntaris amb una durada de dos anys acadèmics i digitits a persones que no han finalitzat l’ESO i volen prosseguir la seva formació reglada. 

Aquests cicles poden donar una oportunitat motivadora a alumnes que ha tingut dificultats durant l’Educació Secundària Obligatòria.

CICLES GRAU MITJÀ

CICLES GRAU MITJÀ

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit la ESO o un nivel equivalent o superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a batxillerat i als cicles de grau superior si compleixen uns requisits.


Transport i Manteniment de Vehicles​

carrosseria

Torn matí


Transport i Manteniment de Vehicles​

jeswin-thomas-pJ86orn6rko-unsplash

Torns matí i horabaixa


Transport i Manteniment de Vehicles​

embarcacions

Torn horabaixa

CICLES GRAU SUPERIOR

CICLES GRAU SUPERIOR

A aquests cicles hi poden accedir alumnes que han finalitzat amb èxit batxillerat o un nivell equivalent, com altre cicle de grau superior. També s’hi pot accedir fent una prova d’accés.

Al finalitzar els estudis els alumnes podran accedir a determinats graus universitaris i a qualsevol cicle de grau superior.


Transport i Manteniment de Vehicles​

automocio

Torn horabaixa

FORMACIÓ DUAL

FP DUAL

Els nous cicles de Formació Professional DUAL donen a l’alumne la oportunitat de formarse en dos entorns diferenciats, el centre educatiu i la empresa.
 
Durant el curs es produirà una alternança entre els dos dentins d’aprenentatge. 


Transport i Manteniment de Vehicles​

embarcacions

Formació dual

ALTRES OFERTES FORMATIVES

ALTRES OFERTES EDUCATIVES

Tant periòdicament com puntualment, i a demanda de l’organisme addient, el departament d’imatge i so pot oferir altre tipus de formació o la validació de competències professionals. 


Transport i Manteniment de Vehicles​

Proves lliures


Transport i Manteniment de Vehicles​

soib


Transport i Manteniment de Vehicles​

iqpib