Beques generals curs 2024-25

 • Categoria de l'entrada:Secretaría
 • Autor de l'entrada:

La convocatòria general de beques i ajuts a l'estudi per al curs 2024-2025  per a estudis postobligatoris es poden sol·licitar de dia 19 de març fins al 10 de maig a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.Els alumnes i les alumnes que hagin de cursar batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, esportius, d'idiomes o estudis universitaris, entre d'altres, poden demanar ja la beca per al curs que ve. Com a la convocatòria anterior, hauran d'emplenar una sèrie de dades provisionals, que podran modificar més endavant, i hauran de fer-ho encara que no sàpiguen encara les notes que obtindran aquest curs, què estudiaran en el que ve o si continuaran o no amb formació.Podeu trobar més informació a la pàgina web del Ministerio de Educación.

Continueu llegintBeques generals curs 2024-25

Ajudes mobilitat alumnat altres illes 2023-24

 • Categoria de l'entrada:Secretaría
 • Autor de l'entrada:

La Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat ha convocat els ajuts de mobilitat pera estudiants de Formació Professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent a l'illa de residencia a les Illes Balears per al curs 2023-2024.El termini presentació de sol·licitud acaba el dia 11 d'octubre de 2023. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes matriculats a un curs complet d'un cicle formatiu de grau mitja presencial, grau superior presencial o a un curs d'especialització presencial de formació professional del sistema educatiu que cursin els estudis a un centre públic d'una illa diferent de l'illa de empadronament dins del territori de les Illes Balears.Quantia màxima que pot rebre cada alumne: Alumnat de grau superior 2500€Alumant de grau mitjà 2500EEstudiants de cursos d'especialització 1500€El tramit esta obert a la pagina web de la direcció general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat (www.dgfpieas.caib.es).Aquests ajuts són incompatibles amb les beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Per tant, els alumnes que obtenguin ambdues beques hauran de retornar a l'administració l'ajut de mobilitat pera estudiants de Formació Professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent a l'illa de residencia a les Illes Balears peral curs 2023-2024.

Continueu llegintAjudes mobilitat alumnat altres illes 2023-24

Beques ESPA i FP – CURS 2023-24

 • Categoria de l'entrada:Secretaría
 • Autor de l'entrada:

Des de la Secció d'Ensenyaments de Persones Adultes de la direcció general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat ens han arribar els cartells de les Beques ESPA i FP del SOIB del curs 2023-2024.Beques formatives per a majors de 30 anys en aturSOIB Jove Beques d’Èxit per a joves en atur d’entre 18 i 29 anys Presentació de sol·licituds de l’1 d’octubre de 2023 al 15 de gener de 2024 

Continueu llegintBeques ESPA i FP – CURS 2023-24

Beca Erasmus+ grau superior personal docent

Vos volem oferir una plaça per fer un Job Shadowing (mobilitat per observació de centre o empresa) pels docents que imparteixen grau superior. Aquesta beca es donarà per 5 dies i s'ha de gaudir abans de dia 31 de maig d'enguany.   La sol·licitud s'ha de fer a través del classroom amb el codi (7smldg4), dins 'treball de classe' teniu un document per omplir. Teniu fins diumenge dia 7 per fer la sol·licitud. Dilluns publicarem la llista d'admesos.    Per qualsevol dubte podeu contactar amb els coordinadors Erasmus+

Continueu llegintBeca Erasmus+ grau superior personal docent

Ajudes mobilitat per alumnat d’altres illes 2022-23

 • Categoria de l'entrada:Caps d'Estudis
 • Autor de l'entrada:

Ajuda de fins a 2000€  Requisits Per poder optar a aquests ajuts de mobilitat, s’han de complir els requisits següents: a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, han d’acreditar la condició de residents de les Illes Balears. b) No hi ha d’haver places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics de l’illa de residència del sol·licitant. c) Els sol·licitants han d’estar matriculats, durant el curs 2022-2023, d’algun dels cursos següents en un centre educatiu públic de les Illes Balears situat en una illa diferent de l’illa en què estan empadronats: un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional en la modalitat presencial o un curs d’especialització presencial de formació professional. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 15 de febrer de 2023 i acaba el dia 28 de febrer de 2023. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per a la qual cosa han de demanar cita amb anterioritat. També es pot presentar a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. També es poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Més informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5577516&coduo=7&lang=ca BOIB

Continueu llegintAjudes mobilitat per alumnat d’altres illes 2022-23

BEQUES SOIB FP CURSOS 22-23

 • Categoria de l'entrada:Secretaría
 • Autor de l'entrada:

 BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2022-23BEQUES 3834 €TERMINI PRESENTACIÓ 1/10/2022 - 15/01/2023DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Sol.licitud, còpia de l'imprès de matriculació, fitxa de microdades (si no s'autoritza la consulta telemàtica s'ha d'aportar més documentació)COM PRESENTAR-LA: electrònicament (Registre electrònic caib) o presencial a qualsevol de les oficines de registre. REQUISITS:1. Matrícula mínim 750 hores (incloent FCT, si escau).2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat el curs acadèmic 2021-2022 (o haver estat matriculat en primer presencial i haver sol.licitat beca).3. Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el SOIB el dia natural anterior a l'inici de les activitats lectives.4. Haver finalitzat el curs amb aprofitament (en condicions de promocionar o de titular).*SOIB JOVE BEQUES D'ÈXIT5. Tenir entre 18 i 29 anys6. Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil*SOIB MAJORS 30 ANYS5. Tenir 30 o més anys6. Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 mesos al dia de l'inici de les activitats lectivesPer qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte amb el nostre Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP) poap@cifpjuniper.com o directament demanant cita i fent la consulta a Irene Galmés, Inmaculada Cebrián o Antònia Crespí.  Tota sol.licitud presentada fora d'aquest termini (abans o després) es considerarà inadmessa a tràmit.  Més informació i documents a presentar Beques per joves de 18 a 30 anysInformació ampliadaModel sol·licitudBOIB resolucióBeques per majors de 30 anysInformació ampliadaModel sol·licitudBOIB resolució 

Continueu llegintBEQUES SOIB FP CURSOS 22-23

Beques generals curs 2022-23 (presentació 30 març a 16 maig 2022)

 • Categoria de l'entrada:Secretaría
 • Autor de l'entrada:

Us informam que en data 12 de març de 2022 es va publicar al BOE la convocatòria de les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.El termini per sol·licitar-les s’ha avançat, va des del 30 de març fins al 16 de maig de 2022.Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint:www.becaseducacion.gob.es/portada.htmlLes sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció:https://sede.educacion.gob.eso enhttp://www.educacionyfp.gob.esAixí mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/BOE on s'indiquen els llindars per accedir a les beques i les quantitats que es poden obtenir https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2852

Continueu llegintBeques generals curs 2022-23 (presentació 30 març a 16 maig 2022)