erasmus+

Convocatòries en curs

  Convocatòries alumnat

Reunió informativa: 13/10/2022 a les 14:15 a la sala d’actes.

Sol·licitud fins el 19/10/2022.

Per fer la sol·licitud s’ha d’enviar un CV amb el format Europass a programes_internacionals@cifpjuniper.com

 

 

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

  Convocatòries professorat

  • Vos volem oferir una plaça per fer un Job Shadowing (mobilitat per observació de centre o empresa) pels docents que imparteixen grau superior. Aquesta beca es donarà per 5 dies i s’ha de gaudir abans de dia 31 de maig d’enguany.
    • La sol·licitud s’ha de fer a través del classroom amb el codi (7smldg4), dins ‘treball de classe’ teniu un document per omplir. Teniu fins diumenge dia 7 per fer la sol·licitud. 
    • Llista definitiva
    • Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.
  • (Inscripció finalitzada) Beca de professorat per realitzar una estada de ‘Job shadowing’ modalitat Oportunitat Digital de 5 dies a Calgari (Canadà). EuroFP Balears VI K121-VET-000061104
  • Convocatòria d’ajudes per a professorat, Erasmus+ 2022-2023, per a realitzar una mobilitat Job Shadowing en el marc del projecte Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-VET-000065053

consultes i dubtes a programes_internacionals@cifpjuniper.com

 

“El projecte 2022-1-ES01-KA121-VET-000061104 EuroFP Balears IV està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de (aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) és responsabilitat exclusiva del (nom del centre educatiu) i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (*SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.”

ClÀusula

Els projectes KA103-077875 i KA121-VET000065053 estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’CIFP Juníper Serra i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer de la informació aquí difon.