erasmus+

Convocatòries en curs

  Convocatòries professorat

  Convocatòries alumnat

ClÀusula

“El projecte 2023-1-ES01-KA121-VET-000113095 –  està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de (aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) és responsabilitat exclusiva del CIFP Juníper Serra i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (*SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.”

“El projecte 2023-1-ES01-KA131-HED-000114970 –  està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de (aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) és responsabilitat exclusiva del CIFP Juníper Serra i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (*SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.”