Notícies publicades per la secretaria del centre per informar de teminis, matrícula, llistes d’admesos, beques…

BEQUES ÈXIT SOIB JOVE – FP – 2021/2022

 BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2021 - 2022On presentar les sol·licitudso   De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.o   En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.o   De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.  CONVOCATÒRIA SOIB JOVE BEQUES ÈXIT FORMACIÓ PROFESSIONALo   https://soib.es/ajuts-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-fp-soib-jove-beques-dexit/o   Termini del 1 d'octubre de 2021 a 15 de gener de 2022o   Import de l'ajut: 3.834 euros per curs.o   Requisits:1.      Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.2.     Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives, i menys de 30 el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.3.      Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.4.      Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les…

Continue Reading BEQUES ÈXIT SOIB JOVE – FP – 2021/2022

BEQUES GENERALS 2021/2022

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs 2021/2022. Tant per les beques de caràcter general per estudis postobligatoris, com per les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, el termini per a sol·licitar-les finalitza el dia 30 de setembre de 2021. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.htmlAixí mateix també trobareu la informació i les instruccions per sol·licitar la beca a la Secció de Beques de la nostra pàgina web:http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yesUs recordam que es convenient informeu als sol·licitants de la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda (són causes de reintegrament causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, llevat dispensa d’escolarització, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes).Us adjuntam la documentació següent en relació a les ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu: «Novedades convocatoria E_Especial» enviades pel Ministeri i «Aclariments convocatoria NESE 21_22», document que us enviam cada any, actualitzat.Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.Palma, 1 de setembre de 2021Secció de Beques.

Continue Reading BEQUES GENERALS 2021/2022

Matrícula alumnes de 2n curs i FCT

Per tal de matricular-se de 2n curs i FCT L'alumnat actual del CIFP Juníper Serra rebrà un correu al seu compte de correu particular amb l'enllaç per formalitzar la matrícula entre els dies 14 i 16 de juliol, només hauran d'adjuntar el justificant de pagament.L'alumnat extern o alumnat del CIFP Juníper Serra no matriculat el curs 2020 - 2021a) Que se vol matricular del mòdul FCT: ha de demanar plaça entre l'1 i el 13 de juliol  a través de la nostra web / Alumnat / Secretaria Virtual / Matrícula - FCT (en el cas que només hagi de cursar FCT i/o projecte en el seu cas).  Important: el formulari s'activarà dia 1 de juliol, abans no és possible emplenar-ho. Una vegada emplenat el formulari l'alumnat haurà d'enviar un correu electrònic a secretaria@cifpjuniper.com adjuntant les notes i des de secretaria se'ls avisarà per formalitzar la matrícula.b) Que vol demanar plaça per 2n curs (amb tot 1r superat): ha de demanar plaça durant el mes de juliol a través de la nostra web / Alumnat / Secretaria Virtual / Sol.licitud plaça 2n.   Important: el formulari s’activarà dia 1 de juliol, abans no és possible emplenar-ho. Una vegada emplenat el formulari l'alumnat haurà d'enviar un correu electrònic a secretaria@cifpjuniper.com adjuntant les notes i des de secretaria se'ls avisarà a partir de dia 10 de setembre si ha obtingut plaça per tal de formalitzar la matrícula.

Continue Reading Matrícula alumnes de 2n curs i FCT

CONVOCATÒRIA BEQUES ÈXIT ACCIONS FORMATIVES CURSOS SOIB

S'ha publicat la convocatòria de beques d'èxit per accions formatives finançades pel SOIB finalitzades després de l'1 d'agost de 2020 fins al 31 d'agost de 2022.A la part inferior d'aquesta notícia teniu accés als diferents documents informatius i de sol·licitud, tant en català com es castellà.  En aquesta convocatòria de beques s'ha de presentar UNA SOL.LICITUD PER ACCIÓ FORMATIVA. Trobaran tota la informació, així com la documentació de la convocatòria, a la pàgina web del SOIB i a la seu electrònica de la CAIB en el següent enllaç.    Documents en català Instruccions presentació sol.licitudModel de sol·licitud Publicació al BOIB   Documents en castellà Instrucciones presentación solicitudModelo de solicitudPublicación en el BOIB

Continue Reading CONVOCATÒRIA BEQUES ÈXIT ACCIONS FORMATIVES CURSOS SOIB

Sol·licituds per participar a les PBAU

L'alumnat que heu finalitzat o finalitzeu enguany un títol grau superior de formació professional podeu matricular-vos a les proves d'accés a la universitat per millorar la nota amb la qual s'accedeix a la Universitat. L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) necessitau un informe del Departament d'Orientació. Podeu posar-vos en contacte amb ells per sol.licitar aquest informe o per qualsevol aclariment/orientació al correu electrònic ferreram@cifpjuniper.com.   El termini per matricular-se a la PBAU és del 19 al 23 d'abril a través del centre on heu obtingut el títol de tècnic superior. La matrícula es sol·licitarà online amb aquest formulari. Hi podeu triar fins a 3 assignatures del bloc d'admissió:    Alemany II    Arts Escèniques    Biologia    Cultura Audiovisual II    Dibuix Tècnic II    Disseny    Economia de l’Empresa    Física    Fonaments de l’Art II    Francès II    Geografia    Geologia    Grec II    Història de l’Art    Història de la Filosofia    Llatí II    Matemàtiques II    Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II    Química Una vegada matriculats us enviarem un correu electrònic amb la matrícula formalitzada. Haureu de revisar-la i contestar el correu indicant que tot és correcte. Del 30 d'abril al 9 de maig heu d'obtenir les credencials d'UIBDigital. Per obtenir aquestes credencials rebreu un correu electrònic en el correu indicat a la sol·licitud. Si no el rebeu abans del 30 d'abril podeu sol·licitar que us el tornin a enviar mitjançant aquest formulari (necessitareu el número de referencia que trobareu en el resguard de matrícula). Si no us funciona heu de posar-vos en contacte amb el centre perquè tramitem la incidència. A UIBDigital trobareu la vostra matrícula i el resguard de pagament que haureu de realitzar de l'1 al 7 de juny. Les dates d'exàmens són el 8, 9 i 10 de juny. Per a més informació relacionada amb la PBAU podeu anar a Informació PBAUi a Adaptació de la PBAU a conseqüència de la situació sociosanitària…

Continue Reading Sol·licituds per participar a les PBAU

Beques per alumnes treballadors en situació d’atur – Curs 2020/2021

BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2020-2021 On presentar les sol·licituds o   De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. o   En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. o   De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.   CONVOCATÒRIA SOIB JOVE BEQUES ÈXIT FORMACIÓ PROFESSIONAL o   https://soib.es/ajuts-2020-2021-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-fp-soib-jove/ o   Termini: 31 de maig de 2021 o   Import de l'ajut: 3.834 euros o   Requisits: 1.      Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB. 2.      Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30. 3.      Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 4.      Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 5.      No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020. 6.      Aprofitament del curs: §  Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament. §  En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació…

Continue Reading Beques per alumnes treballadors en situació d’atur – Curs 2020/2021

Vacants fora de termini

Havent publicat la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors les places vacants en estudis de formació professional, trobareu ressaltades en groc en el document adjunt les vacants del nostre centre (les vacants poden ser d'un curs sencer o de mòduls concrets).   Els/les interessats/des heu de venir al centre en horari de secretaria (9'00 a 13'00 hores) i presentar una instància general sol.licitant una vacant fora de termini.   Aquestes places s'adjudicaran per estricte ordre d'arribadaVeure la llista de vacants

Continue Reading Vacants fora de termini

Llistat definitiu distància

S'ha publicat el llistat definitiu d'FP a distància Primer consultau la vostra informació en aquest enllaç posant dni i data de naixement i veureu tant el vostre codi de sol·licitud com la baremació. Si vareu marcar l'opció de 'Aquesta sol·licitud no és consultable per internet' no podreu veure la informació en aquest enllaç: Consulta online Llistat definitiu FP a distància La matrícula es realitzarà de forma telemàtica. El termini per realitzar-la és del 29 al 2 d'octubre. Rebreu un correu electrònic amb un enllaç i un codi per formalitzar la matrícula. Si no rebeu aquest correu el 29 de setembre abans de les 16:00 enviau un correu a preinscripciodistancia@cifpjuniper.com.  Quan us matriculeu teniu que triar de quins mòduls us voleu matricular. No és obligatori matricular-se de tots els mòduls que vareu triar. La documentació que haureu d'adjuntar els alumnes no preferents  és la següent:Certificat d'empadronamentResguard de pagament (10 € per mòdul)Fotocòpia de DNIFoto Carnet Els alumnes preferents haureu d'adjuntar el resguard de pagament. Una vegada marcat els mòduls i adjuntat tota la documentació heu de pitjar el botó desa. A l'enllaç que us hem enviat podeu entrar sempre. Us pot servir tant per verificar si ho heu presentat correctament com per veure si s'ha formalitzat la matrícula. 

Continue Reading Llistat definitiu distància