Notícies publicades per la secretaria del centre per informar de teminis, matrícula, llistes d’admesos, beques…

Proves lliures 2021

(23-3-2021)-  Llista provisional de l'alumnat matriculat a les proves lliures - veure llista--------------------(22-2-2021) S'ha publicat la convocatòria per realitzar les proves lliures de cicles formatius. Per a més informació de la convocatòria podeu consultar els següents links: InformacióCalendariSol·licitudPagament taxes El termini per presentar les sol·licituds és del 3 al 12 de març. La sol·licitud i la documentació s'ha de presentar a la secretaria del centre i heu de demanar cita prèvia. Les cites prèvies es podran demanar a patir de dia 2 de març enviant un email a cites@cifpjuniper.com. Les cites es donaran com a mínim pel  dia següent al dia en què es sol·licita. Per tant, no es podran demanar cites el 12 de març. L'horari d'atenció al públic és de 09:00 a 13:00.La informació del calendari d'examens es podrà consultar en aquest link. 

Continue Reading Proves lliures 2021

Beques per alumnes treballadors en situació d’atur

BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2020-2021 On presentar les sol·licituds o   De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. o   En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. o   De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.   CONVOCATÒRIA SOIB JOVE BEQUES ÈXIT FORMACIÓ PROFESSIONAL o   https://soib.es/ajuts-2020-2021-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-fp-soib-jove/ o   Termini: 31 de maig de 2021 o   Import de l'ajut: 3.834 euros o   Requisits: 1.      Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB. 2.      Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30. 3.      Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 4.      Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 5.      No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020. 6.      Aprofitament del curs: §  Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament. §  En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació…

Continue Reading Beques per alumnes treballadors en situació d’atur

Vacants fora de termini

Havent publicat la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors les places vacants en estudis de formació professional, trobareu ressaltades en groc en el document adjunt les vacants del nostre centre (les vacants poden ser d'un curs sencer o de mòduls concrets).   Els/les interessats/des heu de venir al centre en horari de secretaria (9'00 a 13'00 hores) i presentar una instància general sol.licitant una vacant fora de termini.   Aquestes places s'adjudicaran per estricte ordre d'arribadaVeure la llista de vacants

Continue Reading Vacants fora de termini

Llistat definitiu distància

S'ha publicat el llistat definitiu d'FP a distància Primer consultau la vostra informació en aquest enllaç posant dni i data de naixement i veureu tant el vostre codi de sol·licitud com la baremació. Si vareu marcar l'opció de 'Aquesta sol·licitud no és consultable per internet' no podreu veure la informació en aquest enllaç: Consulta online Llistat definitiu FP a distància La matrícula es realitzarà de forma telemàtica. El termini per realitzar-la és del 29 al 2 d'octubre. Rebreu un correu electrònic amb un enllaç i un codi per formalitzar la matrícula. Si no rebeu aquest correu el 29 de setembre abans de les 16:00 enviau un correu a preinscripciodistancia@cifpjuniper.com.  Quan us matriculeu teniu que triar de quins mòduls us voleu matricular. No és obligatori matricular-se de tots els mòduls que vareu triar. La documentació que haureu d'adjuntar els alumnes no preferents  és la següent:Certificat d'empadronamentResguard de pagament (10 € per mòdul)Fotocòpia de DNIFoto Carnet Els alumnes preferents haureu d'adjuntar el resguard de pagament. Una vegada marcat els mòduls i adjuntat tota la documentació heu de pitjar el botó desa. A l'enllaç que us hem enviat podeu entrar sempre. Us pot servir tant per verificar si ho heu presentat correctament com per veure si s'ha formalitzat la matrícula. 

Continue Reading Llistat definitiu distància

Llistat definitiu FP presencial i dual

S’ha publicat el llistat definitiu del procés d’escolarització d'fp presencial i dual. A continuació teniu els llistats definitius:Admissió FP Bàsica_DefinitiuAdmissió FP - GM_DefinitiuAdmissió FP DUAL GM_DefinitiuAdmissió FP - GS_DefinitiuTambé podeu consultar la vostra sol·licitud en el següent enllaç:Consulta onlineInformació pels alumnes amb plaça reservada en el nostre centre:La matrícula dels alumnes de Formació Professional Básica han de passar per consergeria a recollir els sobres de matriculaLa matrícula és realitzarà telemàticament pels alumnes de GM i GS. El termini per realitzar-la és del 23 al 25 de setembre. En cas de no fer-ho perdreu la reserva de la plaça. Rebreu un correu electrònic en el correu que vareu informar en la preinscripció amb un enllaç i un codi durant el 23 de setembre. Si a les 14:00 no heu rebut aquest correu posau-vos en contacte amb el centre enviant un correu electrònic a preinscripcio@cifpjuniper.com. IMPORTANT Abans d'enviar el correu, revisar que el missatge de preinscripcio@cifpjuniper.com no hagi entrat a l'spam

Continue Reading Llistat definitiu FP presencial i dual

Llistat provisional del procés d’escolarització d’FP presencial i dual

S'ha publicat el llistat provisional del procés d'escolarització d'FP presencial i dual.  En el llistat publicat per protecció de dades no apareixen el nom i llinatges. Només surt el codi de sol·licitud. Primer consultau la vostra informació en aquest enllaç posant dni i data de naixement i veureu tant el vostre codi de sol·licitud com la baremació. Si vareu marcar l'opció de 'Aquesta sol·licitud no és consultable per internet' no podreu veure la informació en aquest enllaç: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/consulta_resultado_del_proceso-25569/ En cas de no poder realitzar aquesta consulta o no disposar del codi de sol·licitud enviau un correu electrònic a preinscripcio@cifpjuniper.com demanant-lo amb el mateix correu que vareu posar a la preinscripció. PROVISONAL - FPBPROVISIONAL - GM presencialPROVISIONAL - GS PresencialPROVISIONAL - GM DUAL

Continue Reading Llistat provisional del procés d’escolarització d’FP presencial i dual

CONVOCATÒRIA D’AJUDES NEE 2020/2021

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2020/2021. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a través de la seu electrònica del Ministeri: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2020. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica. Aquest curs hi ha vàries novetats, com la inclusió dels alumnes amb TEA (trastorn de l’especte autista) i la necessitat d’acreditació de la condició de discapacitat amb certificat igual o superior al 33% (excepte els que hagin estat beneficiaris el curs anterior i només per aquest curs). Informam a les famílies de la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda (son causes de reintegrament causar baixa en el centre abans de final del curs sense causa justificada, no assistir a un 50% o més de les hores lectives, llevat dispensa d’escolarització i no abonar els serveis prestats pels qual s’hagués concedit l’ajuda). En qualsevol circumstància sobrevinguda pel COVID 19 s’actuarà d’acord amb les instruccions que ens faciliti en cada moment la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Continue Reading CONVOCATÒRIA D’AJUDES NEE 2020/2021

CONVOCATÒRIA BEQUES GENERALS 2020/2021

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris per el curs 2020-2021, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1 d’octubre de 2020. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació, i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web:  http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/ Us recordam que es convenient informeu als sol·licitants de la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda (són causes de reintegrament causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, llevat dispensa d’escolarització, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes). En qualsevol circumstància sobrevinguda pel COVID 19 s’actuarà d’acord amb les instruccions que ens faciliti en cada moment la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o el Ministeri d’Educació i Formació Professional. Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu electrònic  beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58. Palma, 31 d’agost de 2020 Secció de Beques.

Continue Reading CONVOCATÒRIA BEQUES GENERALS 2020/2021