Llibres i material

famílies professionals

Seleccionau el departament del vostre cicle per conèixer els llibres de text, material i equipament que heu de menester per seguir el curs acadèmic

Actualitzat pel curs 2023-24
(recomanam no comprar llibres i material fins que el curs hagi començat)

Administració i gestió

Hoteleria i turisme

Imatge i so

Transport i manteniment de vehicles