Secretaria

matrícula curs 2023-24

Matrícula FP Presencial

Matrícula alumnat repetidor o que promociona

L‘alumnat d’FP presencial que promociona al segon curs o repeteix i té reserva de plaça rebrà un correu el 13 de juliol al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula. Revisau el correu brossa o spam i, si el 14 de juliol no l’heu rebut, contactau amb la secretaria del centre. El termini per formalitzar-la és del 13 a 17 de juliol.

Important!!! Els alumnes de primer que han de repetir i no tenen reserva de plaça han de tornar a participar en el procés d’escolarització. En cas de dubte consultau al vostre tutor.

Matrícula FP Intensiva

Matrícula alumnat repetidor o que promociona

L‘alumnat d’FP intensiva que promociona al segon curs rebrà un correu el 13 de juliol al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula. Revisau el correu brossa o spam i, si el 14 de juliol no l’heu rebut, contactau amb la secretaria del centre. El termini per formalitzar-la és del 13 a 17 de juliol.

Matrícula FP Virtual

Els alumnes que estaven matriculats en el curs 2022/23 a l’FP virtual no tenen reserva de plaça. Tot els alumnes han de participar en el (procés d’escolarització) link amb l’excepció dels alumnes que s’han de matricular a FCT.

Els alumnes d’fp virtual que han superat tots els mòdul del cicle i es poden matricular en FCT en el curs 2022/23 un correu el 13 de juliol al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula. Revisau el correu brossa o spam i, si el 14 de juliol no l’heu rebut, contactau amb la secretaria del centre. El termini per formalitzar-la és del 13 a 17 de juliol.