Secretaria

matrícula curs 2024-25

Matrícula FP Presencial

Matrícula alumnat repetidor o que promociona

L‘alumnat d’FP presencial que promociona al segon curs o repeteix i té reserva de plaça rebrà un correu el 10 de juliol al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula. Revisau el correu brossa o spam i, si l’11 de juliol no l’heu rebut, contactau amb la secretaria del centre. El termini per formalitzar-la és del 10 al 12 de juliol.

Important!!! Els alumnes de primer que han de repetir i no tenen reserva de plaça han de tornar a participar en el procés d’escolarització. En cas de dubte consultau al vostre tutor.

Matrícula FP Intensiva

Matrícula alumnat repetidor o que promociona

L‘alumnat d’FP intensiva que promociona al segon curs rebrà un correu el 26 de setembre al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula. Revisau el correu brossa o spam i, si el 26 de setembre no l’heu rebut, contactau amb la secretaria del centre. El termini per formalitzar-la és del 26 al 30 de setembre.

Matrícula FP Virtual

Els alumnes que estaven matriculats en el curs 2023/24 a l’FP virtual no tenen reserva de plaça. Tot els alumnes han de participar en el procés d’escolarització  amb l’excepció dels alumnes que s’han de matricular a FCT.

Els alumnes d’FP virtual que han superat tots els mòdul del cicle i es poden matricular en FCT en el curs 2024/25 rebran un correu el 10 de juliol al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula. Revisau el correu brossa o spam i, si l’11 de juliol no l’heu rebut, contactau amb la secretaria del centre. El termini per formalitzar-la és del 10 al 12 de juliol.