CEntre d'excel·lència

Què és Un centre d'excel·lència?

 Els centres d’excel·lència són centres de Formació Professional, designats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, que s’encarreguen de dinamitzar la innovació i la formació dins del seu sector. 

Dintre de la xarxa estatal de centres d’excel·lència el CIFP Juníper Serra és l’encarregat de dinamitzar el sector del turisme.

propera activitat COM A CENTRE D'EXCEL·LÈNCIA

PDF Test File