programes internacionals

Finalitat del projecte

L’objectiu principal del projecte de programes internacionals és donar una difusió del Juníper fora de les nostres fronteres. 

Activitats realitzades o a realitzar

 • Selecció alumnes programa Erasmus+
 • Promoció del programa Erasmus+ a les xarxes socials
 • Recerca empreses a l’estranger
 • Recerca empreses a Mallorca
 • Recerca centres per intercanvi a l’estranger
 • Ajuda a l’alumnat: allotjament, informació del país, consell
 • Entrevista als professors que hagin fet job shadowing
 • Entrevista als exalumnes que hagin fet Erasmus+
 • Promoció per primer
 • Reunir fotos, videos, experiències dels alumnes que vagin a l’estranger
 • Contactar amb premsa (per publicar la nostra estada fora): 
  • Última hora 
  • IB3 magazine horabaixa.
  • Majorca Daily Bulletin
  • Majorca magazine
 • Tenir contacte amb la comissió de comunicació del centre 
 • Internacionalització del centre: 
  • Rebre visites d’altres centres de l’estranger
  • Fer un projecte amb algun centre de l’estranger (Techcollege – Dinamarca)
 • Participar en la visita dels professors de Dinamarca i reportar-ho.
 • Reunió informativa Erasmus, realitzada el dia 21 d’octubre a les 14:15