Calendari DOCENT curs 2020-21

ATENCIÓ. Consulteu el calendari web periòdicament (pot variar)

Els canvis, respecte a la informació que apareix al punt de llibre, estan marcats amb fons de color groc.

Darrera actualització 12 d’abril 2021 (s’ha modificat la data límit per renunciar a mòduls de primer)

29 setembre

FPB, GM I GS. Inici curs

 

FCT FPB, GM I GS. Inici període no ordinari

5 octubre

DIST. Inici de curs

13 octubre

Data límit convalidació mòduls

15 octubre

Data límit anul·lació matrícula d’ofici cicles

21 octubre

FPB – Avaluació inicial

3 a 13 novembre

2n GM i GS. Període sol·licitud convocatòria pendents

20 novembre

FCT FPB. Final període no ordinari

17 a 22 decembre

FPB GM GS – 1a Avaluació

21 desembre

FCT GM i GS. Final període no ordinari

8 gener

FCT GM i GS. Inici període extraordinari

FCT GM i GS. Darrer dia matrícula (ordinària)

22 gener

2n GM i GS. Data límit anul·lació voluntària mòduls

1 a 5 febrer

2n GM i GS. Convocatòria pendents 1r

19 febrer

FCT GM i GS. Data límit exempció/renúncia

25 febrer

FCT FPB. Final període extraordinari

3 març

2n FPB. Data límit anul·lació voluntària mòduls

15 març

Termini petició majors 55 anys

23 març

FCT FPB – Data límit exempció/renuncia

22 a 24 març

GM-GS – Avaluació ordinària 2n

24 a 26 març

FPB-GM-GS – 2ª Avaluació cursos de 1er

31 març

DIST. Data límit renúncia mòduls

FCT GM i GS. Final període extraordinari

12 abril

FCT GM i GS. Inici període ordinari

16 abril

2n GM i GS. Data límit renuncia convocatòria pendents 1r

3 maig

2n FPB –  Avaluació Ordinaria

10 maig

FCT FPB – Inici Període ordinari

14 a 21 maig

DIST. Exàmens finals conv. ordinària

21 de maig

1r GM i GS. Data límit anul·lació voluntària mòduls

2 juny

DIST. Avaluació convocatòria ordinària

7 a 9 juny

DIST. Renúncia conv. Extraordinària

14 a 21 juny

DIST. Exàmens conv. Extraordinària

21 a 25 juny

FPB-GM-GS – Avaluació ordinària

23 juny

DIST. Avaluació convocatòria extraordinària

24 juny

FCT FPB, GM i GS. Final període ordinari

28 juny

Final curs