Calendari DOCENT curs 2021-22

13 setembre

FCT: Inici període no ordinari

24 setembre

FPB-GM-GS – Inici de curs

Primer dia sol·licitud Convocatòria pendents

12 octubre

Mare de Déu del Pilar

13 octubre

Darrer dia sol·licitud Convocatòria pendents

1 novembre

Tots Sants

6 a 8 desembre

Pont: constitució + Inmaculada + festiu centre

22 desembre

Publicació notes 1ª Avaluació

23 des a 9 gener

Vacances Nadal

10 gener

FCT: Inici període Extraordinari

20 gener

Sant Sebastià

1 a 7 febrer

Exàmens pendents 1r (alumnes 2n)

14 febrer

Data límit anul·lació voluntària mòduls 2n

17 febrer

FCT: Data límit exempció/renuncia (ordinari)

25 feb a 1 març

Pont: Festiu centre + Festa unificada + Dia Balears

3 març

FPB – Data límit anul·lació voluntària mòduls 2n FPB (per causa justificada segons normativa)

9 març

FCT: FPB –  Inici període Ordinari

18 març

Publicació notes 2ª Avaluació

23 març

FCT: GM-GS – Inici període Ordinari

31 març

DIST: Data límit anul·lació voluntària mòduls (distància)

Publicació notes 2ª Av. (1r curs)

4 abril

FCT-FPB – Final període Extraordinari

FCT-GM-GS – Final període Extraordinari

13 abril

2n-GM-GS –  Data límit renúncia segona convocatòria pendents 1r.

14 a 24 abril

Vacances Setmana Santa

2 maig

FCT: PB – Inici període Ordinari

17 a 24 maig

DIST:  Exàmens finals (Av. ordinària)

20 maig

1r-GM-GS: – Data límit anul·lació voluntària mòduls

2 juny

DIST: Publicació notes Av. Ordinària (a les 16 hores)

3 a 7 juny

DIST:   Data límit renúncia convocatòria extraordinària

13 a 20 juny

DIST: Exàmens finals (Av. extraordinària)

16 juny

FCT: GM-GS – Final període Ordinari

Publicació notes Av. Ordinària 1r

17 juny

Data límit renúncia conv. Extraordinària 1r FPB i Cicles Formatius

23 juny

FPB-GM-GS – Final de curs

Publicació notes 2n amb FCT

24 juny

Sant Joan (festa local)

27 juny

DIST: Publicació notes Av. Extraordinària (a les 18 hores)

28 juny

Publicació notes Extraordinària 1r (18:00h)

Actualitzacions de l’horari durant el curs.

18 maig de 2022. Actualitzada dia límit renuncia extraordinària 1rs i dia publicació notes convocatòria extraordinària. 
27 abril de 2022
. S’han actualitzat diferents dates referents a les renúncies i entrega de notes
14 de gener de 2022.  S’ha avançat la data d’inici de les FCT FPB, de dia 9 de maig a dia 2 de maig
8 febrer de 2022. S’ha modificat la data límit de renúncia de mòduls per alumnat de 2n curs, de dia 14 de gener a dia 14 de febrer

Calendari DOCENT curs 2020-21

ATENCIÓ. Consulteu el calendari web periòdicament (pot variar)

Els canvis, respecte a la informació que apareix al punt de llibre, estan marcats amb fons de color groc.

Darrera actualització 12 d’abril 2021 (s’ha modificat la data límit per renunciar a mòduls de primer)

29 setembre

FPB, GM I GS. Inici curs

 

FCT FPB, GM I GS. Inici període no ordinari

5 octubre

DIST. Inici de curs

13 octubre

Data límit convalidació mòduls

15 octubre

Data límit anul·lació matrícula d’ofici cicles

21 octubre

FPB – Avaluació inicial

3 a 13 novembre

2n GM i GS. Període sol·licitud convocatòria pendents

20 novembre

FCT FPB. Final període no ordinari

17 a 22 decembre

FPB GM GS – 1a Avaluació

21 desembre

FCT GM i GS. Final període no ordinari

8 gener

FCT GM i GS. Inici període extraordinari

FCT GM i GS. Darrer dia matrícula (ordinària)

22 gener

2n GM i GS. Data límit anul·lació voluntària mòduls

1 a 5 febrer

2n GM i GS. Convocatòria pendents 1r

19 febrer

FCT GM i GS. Data límit exempció/renúncia

25 febrer

FCT FPB. Final període extraordinari

3 març

2n FPB. Data límit anul·lació voluntària mòduls

15 març

Termini petició majors 55 anys

23 març

FCT FPB – Data límit exempció/renuncia

22 a 24 març

GM-GS – Avaluació ordinària 2n

24 a 26 març

FPB-GM-GS – 2ª Avaluació cursos de 1er

31 març

DIST. Data límit renúncia mòduls

FCT GM i GS. Final període extraordinari

12 abril

FCT GM i GS. Inici període ordinari

16 abril

2n GM i GS. Data límit renuncia convocatòria pendents 1r

3 maig

2n FPB –  Avaluació Ordinaria

10 maig

FCT FPB – Inici Període ordinari

14 a 21 maig

DIST. Exàmens finals conv. ordinària

21 de maig

1r GM i GS. Data límit anul·lació voluntària mòduls

2 juny

DIST. Avaluació convocatòria ordinària

7 a 9 juny

DIST. Renúncia conv. Extraordinària

14 a 21 juny

DIST. Exàmens conv. Extraordinària

21 a 25 juny

FPB-GM-GS – Avaluació ordinària

FPB-GM-GS – Avaluació extraordirària ººº

23 juny

DIST. Avaluació convocatòria extraordinària

24 juny

FCT FPB, GM i GS. Final període ordinari

28 juny

Final curs