ADG21 Tècnic en Gestió Administrativa

CICLE GRAU MITJÀ - TORN MATÍ

Competència general.

Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com a privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 

Perfil professional.

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions i parant esment als clients i ciutadans.

 

Duració.

2000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu:

1600 hores distribuïdes anualment i setmanalment per cursos en els mòduls següents:

 

CODI

MÒDUL

ANUALS

1r CURS

2n CURS

0437

Comunicacióempresarial i atenció al client

160 h

5 h

 

0438

Operacions administratives de compra-venda

120 h

4 h

 

0439

Empresa i administració (1)

100 h

3 h

 

0440

Tractament informàtic de la informació

230 h

7 h

 

0441

Tècnica comptable

100 h

3 h

 

0156

Anglès (2)

160 h

5 h

 

0451

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

 

0442

Operacions administratives de recursos humans

150 h

 

7h

0443

Tractament de la documentació comptable

150 h

 

7h

0446

Empresa a l’aula (1)

170 h

 

8 h

0448

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

170 h

 

8 h

 1. Mòduls professionals de suport.

 2. Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.

   

Formació en centres de treball.

400 hores.

Ocupacions més rellevants
 • Auxiliar administratiu
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears