ADG32 - Tècnic Superior en Administració i finances

comptes

CICLE GRAU SUPERIOR EN TORN DE DEMATÍ I VESPERTí

Objectius.

Formar professionals tècnics que sàpiguen organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 
Perfil professional.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament a les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.

Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral o estudi de projectes, entre uns altres.

 
Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars).

 
Formació en centre educatiu.

1.560 hores distribuïdes setmanalment i per anys acadèmics en els mòduls següents:CODI

MÒDUL

ANUALS

1r CURS

2n CURS

0647

Gestió de la documentació jurídica i empresarial (1)

95 h

3 h

0648

Recursos humans i responsabilitat social corporativa (1)

95 h

3 h

0649

Ofimàtica i procés de la informació (1) (3)

250 h

8 h

0650

Procés integral de l’activitat comercial (1)

140 h

4 h

0651

Comunicació i atenció al client (1)

160 h

5 h

0179

Anglès (1)

130 h

4 h

0658

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

0652

Gestió de recursos humans

100 h

5 h

0653

Gestió financera

120 h

6 h

0654

Comptabilitat i fiscalitat

120 h

6 h

0655

Gestió logística i comercial

80 h

4 h

0656

Simulació empresarial (3)

180 h

9 h

(1) Mòduls professionals transversals a altres títols d’FP.

(3) Mòduls professionals amb part dels continguts en llengua anglesa.

 
Formació en centres de treball i mòdul de projecte.

400 hores mòdul d’FCT en el darrer trimestre del 2n curs.

40 h mòdul Projecte d’administració i finances en el darrer trimestre del 2n curs.

 
Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i d’assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.