Certificats de professionalitat CURS 21-22

Accions formatives ofertades durant el curs 2021-2022

TMVL0109 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles

ATENCIÓ: AQUEST CURS ES VA IMPARTIR L’ANY ACADÈMIC 2021-22

  • Número d’ordre MP42/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0621_1 – Tècniques bàsiques de substitució d’elements amovibles
   • MF0622_1  – Tècniques bàsiques de preparació de superfícies
   • MF0620_1  – Mecanització bàsica
   • Mòdul de pràctiques professionals no labrorals d’operacions de manteniment de carrosseries de vehicles

IMS221_3 - Assistència a la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals

 •  
ATENCIÓ: AQUEST CURS ES VA IMPARTIR L’ANY ACADÈMIC 2021-22
  • Número d’ordre MP41/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0703_3 – Organització de la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals
   • MF0704_3 – Gestió dels recursos de la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals
   • MF0705_3 – Supervisió del registre, muntatge, acabat i explotació de l’obra cinematogràfica i
    audiovisual
   • MP0081 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assistència a la producció
    cinematogràfica i d’obres audiovisuals

HOTR0509 - Rebosteria

 •  
ATENCIÓ: AQUEST CURS ES VA IMPARTIR L’ANY ACADÈMIC 2021-22
  • Número d’ordre MP40/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0306_2 – Elaboracions bàsiques per a pastisseria i rebosteria
   • MF0709_2 – Ofertes de rebosteria, aprovisionament intern i control de consums
   • MF0710_2 – Productes de rebosteria
   • MF0711_2- Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
   • MP0229 – Mòdul de pràctiques no laborals de rebosteria

TMVG0109 - Operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles

 •  
ATENCIÓ: AQUEST CURS ES VA IMPARTIR L’ANY ACADÈMIC 2021-22
  • Número d’ordre MP43/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0620_1 – Mecanització bàsica
   • MF0623_1 – Tècniques bàsiques de mecànica de vehicles
   • MF0624_1 – Tècniques bàsiques d’electricitat de vehicles
   • MP0189- Mòdul de pràctiques professionals no laborals Operacions auxiliars de manteniment
    d’electromecànica de vehicles

ADGD0308 - Activitats gestió administrativa

ATENCIÓ: AQUEST CURS ES VA IMPARTIR L’ANY ACADÈMIC 2021-22
  • Número d’ordre MP39/21
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0976_2 – Operacions administratives comercials
   • MF0979_2 – Gestió operativa de tresoreria
   • MF0980_2 – Gestió auxiliar de personal 
   • MF0973_1 – Enregistrament de dades
   • MF0978_2 – Gestió d’arxius 
   • MF0981_2 – Registres comptables
   • MF0233_2 – Ofimàtica 
   • MP0111 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de gestió administrativa