HOT31 Tècnic Superior Gestió d'allotjaments turístics

Allotjaments

CICLE GRAU SUPERIOR - MODALITAT VIRTUAL

Objectius:

Organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques em presarials establertes, controlant objectius dels diferents departaments, accions comercials i els resultats econòmics de l’establiment, prestant el servei a l’àrea d’allotjament i assegurant la satisfacció del client

 

Perfil professional

Aquest professional exerceix la seva activitat habitualment en el sector turístic, especialment en el subsector dels allotjaments turístics tant hotelers com extrahotelers, incloent també alguns tipus afins com les residències sanitàries, hospitalàries, d’estudiants, entre unes altres, sigui el que sigui la seva modalitat.

 

Duració:

2.000 hores (2 cursos escolars més la formació en centres de treball).

 

Formació en centre educatiu:

1.560 hores distribuïdes en els mòduls següents:

 

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0171

Estructura del mercat turístic (1) (2)

100 h

3 h

 

0172

Protocol i relacions públiques (2)

110 h

3 h

 

0173

Màrqueting turístic (2)

150 h

5 h

 

0176

Recepció i reserves (3)

270 h

9 h

 

0175

Gestió del departament de pisos

110 h

3 h

 

0179

Anglès (1) (2)

130 h

4 h

 

0182

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

 

0174

Direcció d’allotjaments turístics (1)

180 h

 

9 h

0177

Recursos humans a l’allotjament (1)

85 h

 

5 h

0178

Comercialització d’esdeveniments (1) (3) (*)

145 h

 

7 h

0180

Segona llengua estrangera (alemany)

130 h

 

6 h

0183

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

 

3 h

1. Mòduls professionals de suport

2. Mòduls professionals transversals a d’altres títols de Formació Professional

3. Mòduls professionals amb part en llengua anglesa

*. Per cursar aquest mòdul abans s’han d’haver superat el mòdul: 0172  Protocol i relacions públiques

 

Formació en centres de treball i Projecte:

400 hores de 0184  Formació en centres de treball en el primer trimestre del tercer curs. (convocatòria no ordinaria de setembre)

40 hores de 0181  Projecte de gestió d’allotjament turístic en el primer trimestre del tercer curs. (convocatòria no ordinaria de setembre)

 

 

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Subdirector d’allotjaments d’establiments turístics.
 • Cap de recepció.
 • Encarregat de reserves.
 • Cap de reserves.
 • Coordinador de qualitat.
 • Governanta.
 • Sots-governanta.
 • Gestor d’allotjament en residències, hospitals i semblants.
 • Gestor d’allotjament en cases rurals.
 • Coordinador d’esdeveniments.
 • Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics.
 • Comercial d’establiments d’allotjaments turístics.
 •