HOT34 Tècnic Superior en Direcció de cuina

Direcció cuina

CICLE GRAU SUPERIOR - TORN HORABAIXA

Objectius.
Dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina, determinant les ofertes i els recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 
Perfil professional.

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hostaleria i, en concret, del subsector de restauració, podent actuar en els petits establiments, en moltes ocasions, com a propietari o propietària i responsable de cuina simultàniament. Encara que la seva activitat professional es desenvolupa habitualment en establiments de caràcter privat, també pot desenvolupar-la en establiments públics, fonamentalment quan se situa en el sector educatiu, sanitari o de serveis socials. Quan no actuen per compte propi, realitzen les seves funcions sota la dependència de l’adreça de l’establiment, sigui aquest un hotel o un altre tipus d’allotjament o establiment de restauració.

 

PLA ANTIC (Curs 2024-25 s’aplicarà als segons)
 
Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars).

 
Formació en centre educatiu.

1560 hores distribuïdes anualment, setmanalment i per cursos acadèmics en els mòduls següents:

 

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0496

Control de l’aprovisionament de matèries primeres (2)

65 h

2 h

 

0497

Processos de preelaboració i conservació en cuina

265 h

8 h

 

0499

Processos d’elaboració culinària (3)

355 h

11 h

 

0501

Gestió de la qualitat i la seguretat i higiene alimentària (2)

95 h

3 h

 

0179

Anglès (2)

90 h

3 h

 

0506

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

 

0498

Elaboració de pastisseria i rebosteria (3)

180 h

 

9 h

0500

Gestió de la producció en cuina

170 h

 

8 h

0502

Gastronomia i nutrició (1) (2)

55 h

 

3 h

0504

Recursos humans i direcció d’equips en restauració (2)

65 h

 

3 h

0503

Gestió administrativa i comercial en restauració (2)

70 h

 

4 h

0507

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

 

3 h

 

(1) Mòduls de suport

(2) Mòduls comuns a altres cicles d’FP

(3) Mòduls amb part dels continguts amb anglès

 
Formació en centres de treball i Projecte

400h FCT + 40h Projecte en el tercer trimestre del 2n curs.

 
 

PLA NOU (PROVISIONAL) (Curs 2024-25 s’aplicarà als primers i 2025-26 a tots els nivells)

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

  • Director d’aliments i begudes.
  • Director de cuina.
  • Cap de cuina.
  • Segon cap de cuina.
  • Cap d’operacions de catering.
  • Cap de partida.
  • Cuiner.
  • Encarregat d’economat i celler.