HOT35 Tècnic Superior en Direcció de serveis en restauració

CICLE GRAU SUPERIOR - TORN HORABAIXA

Objectius.

Dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Perfil professional.

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses de restauració del sector públic o privat. En aquest cas, realitzen les seves funcions sota la dependència de la direcció o gerència de restaurant, o superior jeràrquic equivalent.

També poden desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu.

1560 hores distribuïdes anualment, setmanalment i per cursos acadèmics en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0496

Control de l’aprovisionament de matèries primeres (2)

65 h

2 h

0509

Processos de serveis en bar-cafeteria

235 h

7 h

0510

Processos de serveis en restaurant (3)

380 h

12 h

0501

Gestió de la qualitat i la seguretat i higiene alimentària (2)

95 h

3 h

0179

Anglès (2)

95 h

3 h

0514

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

0511

Sumilleria

110 h

5 h

0512

Planificació i direcció de serveis i d’esdeveniments en restauració (3)

150 h

7 h

0502

Gastronomia i nutrició (1) (2)

55 h

3 h

0504

Recursos humans i direcció d’equips en restauració (2)

65 h

3 h

0503

Gestió administrativa i comercial en restauració (2)

70 h

4 h

0180

Segona llengua estrangera (alemany) (2)

90 h

5 h

0515

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

3 h

(1) Mòduls de suport

(2) Mòduls comuns a altres cicles d’FP

(3) Mòduls amb part dels continguts amb anglès

Formació en centres de treball i Projecte

400h FCT + 40h Projecte en el tercer trimestre del 2n curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

  • Director d’aliments i begudes.
  • Supervisor de restauració moderna.
  • Maître.
  • Cap de Sala.
  • Encarregat de bar-cafeteria.
  • Cap de banquets.
  • Cap d’operacions de catering.
  • Sumiller.
  • Responsable de compra de begudes.
  • Encarregat d’economat i celler.