HOT11 - Títol professional bàsic en cuina i restauració

Competència general

Realitzar amb autonomia, les operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració i catering, assistint en els processos de servei i atenció al client, seguint els protocols de qualitat establerts, observant les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental, amb responsabilitat i iniciativa personal i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i si escau en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.

Perfil professional

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en petites, mitjanes i grans empreses del sector de l’hostaleria, en establiments de restauració, bars, cafeteries, en tendes especialitzades en menjars preparats i en empreses dedicades a l’emmagatzematge, envasat i distribució de productes alimentosos. També pot treballar per compte propi en petits establiments dels subsectors d’hoteleria i restauració tradicional, moderna o col·lectiva.

Durada

2000 hores

Formació en centre educatiu

1760 hores distribuïdes de la següent manera:

CODI

MÒDUL

HORES anuals

1r CURS

2n CURS

3005

Atenció al client

65 h

2 h

 

3034

Tècniques elementals de pre-elaboració

190 h

6 h

 

3035

Processos bàsics de producció culinària

190 h

6 h

 

3036

Proveïment i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació

130 h

4 h

 

3009

Ciències aplicades I

160 h

5 h

 

3011

Comunicació i societat I

160 h

5 h

 

3037

Tècniques elementals de servei

160 h

 

6 h

3038

Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes

130 h

 

5 h

3039

Preparació i muntatge de materials per a col.lectivitats i catering

110 h

 

4 h

3042

Ciències aplicades II

160 h

 

6 h

3012

Comunicació i societat II

190 h

 

7 h

 

Tutoria

 

2 h

2 h

Formació en centres de treball.

240 hores al final del segon curs

 

Ocupacions més rellevants

  • Ajudant o auxiliar de cuina.
  • Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.
  • Auxiliar o ajudant de cambrer en sala.
  • Auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria.
  • Auxiliar o ajudant de barman.
  • Auxiliar o ajudant de cuina en establiments on l’oferta estigui composada per elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, entre uns altres).
  • Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.

Els cicles formatius d’FP Bàsica són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears