HOT22 Tècnic en Serveis en restauració

Objectius
Formar professionals capaços de realitzar la preparació, presentació i servei d’aliments i begudes; acollir i atendre el client aplicant els protocols de qualitat establerts i actuant segons les normes d’higiene, de prevenció de riscs laborals i les de protecció ambiental.
 
Perfil professional
Les tasques més significatives que defineixen el seu perfil professional són les següents:
 • Servir tot tipus d’aliments i begudes a establiments de restauració i elaborar determinats plats a la vista del client.
 • Assessorar els clients sobre vins.
 • Muntar serveis buffet, self-service o similars.
 • Facturar els serveis amb precisió i eficàcia.
 • Col·laborar amb el personal de cuina en la confecció de les ofertes gastronòmiques.
 • Realitzar l’aprovisionament i el control de consums d’aliments i begudes dins la seva àrea d’activitat.
 • Administrar i gestionar una petita empresa de restauració.
 • Adaptar-se a diferents llocs de feina i situacions laborals generades pels canvis de les tècniques relacionades amb la professió.
 
Duració
2.000 hores ( 2 cursos escolars)
 
Formació en centre educatiu
1.580 hores distribuïdes setmanalment i per cursos acadèmics en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0150

Operacions bàsiques en bar-cafeteria

280 h

9 h

 

0151

Operacions bàsiques en restaurant

280 h

9 h

 

0155

Tècniques de comunicació en restauració (1)

65 h

2 h

 

0031

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments (2)

65 h

2 h

 

0156

Anglès

160 h

5 h

 

0157

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

 

0152

Serveis en bar-cafeteria

170 h

 

8 h

0153

Serveis en restaurant i esdeveniments especials

215 h

 

10 h

0154

El vi i el seu servei

100 h

 

5 h

0045

Ofertes gastronòmiques (2)

95 h

 

4 h

0158

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

 

3 h

 1. Mòdul professional de suport

 2. Mòduls profesionals transversals a altres títols de FP.

 

Formació en centres de treball

420 hores en el darrer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?
Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:
 • Cambrer de bar-cafeteria o restaurant.
 • Cap de rang.
 • Empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.
 • Barman.
 • Ajudant de sumiller.
 • Auxiliar de serveis en mitjans de transport.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears