HOT32 Tècnic Superior en Agències de viatge i gestió d’esdeveniments

CICLE GRAU SUPERIOR - TORN HORABAIXA

Objectius.

Programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució .

Perfil professional.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector turístic, en el subsector de les agències de viatges minoristes, majoristes i majoristes-minoristes, així com en les agències especialitzades en recepció i esdeveniments.

Es tracta de treballadors per compte per compte propi que gestionen la seva pròpia agència de viatges o esdeveniments, o de treballadors per compte d’altri que exerceixen la seva activitat professional com a empleats o caps d’oficina i/o departament a les àrees funcionals de:

 • Administració.
 • Reserves.
 • Producte.
 • Venda de serveis/productes turístics i esdeveniments.

Duració.

2000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu:

1560 hores distribuïdes setmanalment en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0171

Estructura del mercat turístic (1) (2)

100 h

3 h

0172

Protocol i relacions públiques (2)

110 h

3 h

0173

Màrqueting turístic (2)

150 h

5 h

0383

Destinacions turístiques (1) (2) (3)

270 h

9 h

0384

Recursos turístics (2)

110 h

3 h

0179

Anglès (2)

130 h

4 h

0401

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

0398

Venda de serveis turístics (3)

170 h

9 h

0399

Direcció d’entitats d’intermediació turística

140 h

7 h

0180

Segona llengua estrangera (alemany) (2)

130 h

6 h

0397

Gestió de productes turístics

100 h

5 h

0402

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

3 h

 1. Mòduls professionals de suport

 2. Mòduls professionals transversals a d’altresmtítols de Formació Professional

 3. Mòduls professionals amb part en llengua anglesa

Formació en centres de treball i Projecte d’agències de viatge i gestió d’esdeveniments.

400 hores en el tercer trimestre del segon curs.

Projecte 40 hores en el tercer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Cap d’oficina d’agències de viatges.
 • Cap de departament en agències de viatges.
 • Agent de viatges.
 • Consultor/a de viatges.
 • Organitzador/a d’esdeveniments.
 • Venedor/a de serveis de viatge i viatges programats.
 • Promotor/a comercial de viatges i serveis turístics.
 • Treballador/a del departament de booking o reserves.