IMS21 Tècnic Vídeo Disc-jockey i so

dj en acció

CICLE GRAU MITJÀ EN TORN DE DEMATÍ

Objectius.

Realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Perfil professional.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit del so per a produccions de cinema, vídeo, televisió, multimèdia, ràdio, indústria discogràfica, espectacles i instal·lacions fixes de sonorització en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, televisions, productores de cinema i vídeo, emissores de radi, productores discogràfiques, empreses de doblatge, empreses de sonorització i productores d’espectacles i en empreses dedicades a la producció d’esdeveniments musicals públics, tals com a bars musicals, discoteques, sales de festa, sales de ball, sales de concerts o festivals, així com en esdeveniments no estrictament musicals tals com a desfilades de moda, presentacions publicitàries o fires de mostres i en grans, mitjanes i petites empreses, per compte propi o aliena dedicades al tractament digital d’imatges.

Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars)

Formació en centre educatiu:

1.600 hores distribuïdes setmanalment i per cursos acadèmics i anualment en els mòduls següents:

Codi

Mòdul

1r.Curs

2n.Curs

Anuals

1298

Instal.lació i muntatge d’equips de so

7 h

 

230 h

1299

Captació i gravació de so

7 h

 

230 h

1301

Preparació de sessions de vídeo-disc-jockey

6 h

 

180 h

1304

Presa i edició digital de la imatge

7 h

 

230 h

1305

Formació i orientació laboral

3 h

 

90 h

1300

Control, edició i barreja de so

 

9 h

180 h

1302

Animació musical en viu

 

9 h

200 h

1303

Animació visual en viu

 

9 h

200 h

1306

Empresa i iniciativa emprenedora

 

3 h

60 h

Formació en centres de treball.

400 hores en el darrer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

  • Ajudant de so en televisió.
  • Microfonista de cinema i vídeo.
  • Microfonista de concerts musicals.
  • Microfonista d’espectacles escènics.
  • Ajudant de muntatge de so en cinema.
  • Disc-jockey.
  • Video-jockey.
  • Video Disc-jockey.
  • Light-jockey.
  • Retocador/a fotogràfic digital.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears