IMS32 Tècnic Superior en Realització de projectes audiovisuals i espectacles

CICLE GRAU SUPERIOR EN TORN DE DEMATÍ I VESPERTí

Objectius.

Professionals capaços d’organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.

Perfils professionals.

Exercir la seva activitat en el sector de la producció de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió, ràdio i new mitjana) així com en la producció d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

Duració.

2000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu:

1560 hores distribuïdes anualment i setmanalment en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0902

Planificació de la realització en cinema i vídeo

140 h

4 h

0904

Planificació de la realització en televisió.

150 h

5 h

0906

Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals.

160 h

5 h

0908

Planificació de la regiduría d’espectacles i esdeveniments.

130 h

4 h

0910

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. (2) (3)

290 h

9 h

0912

Formació i orientació laboral.

90 h

3 h

0903

Processos de realització en cinema i vídeo (3).

160 h

8 h

0905

Processos de realització en televisió

120 h

6 h

0907

Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. 

140 h

7 h

0909

Processos de regiduría d’espectacles i esdeveniments.

120 h

6 h

0913

Empresa i iniciativa emprenedora.

60 h

3 h

 1. Mòduls professionals de suport

 2. Mòduls professionals transversals a d’altres títols de Formació Professional

 3. Mòduls amb continguts en llengua anglesaFormació en centres de treball i projecte de realització de projectes audiovisuals i espectacles.

FCT 400 hores en el tercer trimestre del segon curs.

Projecte 40 hores en el tercer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Ajudant de direcció en cinema.
 • Ajudant de realització de vídeo.
 • Ajudant de realització de televisió.
 • Muntador de cinema.
 • Editor muntador de vídeo.
 • Cap de regidoria.
 • Regidor d’espectacles en viu.
 • Regidor d’esdeveniments.
 • Regidor de parets6