IMS35 Tècnic Superior en Il·luminació, captació i tractament de la imatge

CICLE GRAU SUPERIOR EN TORN VESPERTí

Objectius.

Realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva.

Perfil professional.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit de la captació, registre d’imatges i il·luminació en productores de cinema i vídeo i en emissores de televisió, així com en empreses dedicades a la il·luminació espectacular a tota classe d’espectacles i esdeveniments i també en empreses dedicades a l’elaboració, generació i tractament digital d’imatges fotogràfiques.

Duració.

2000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu:

1560 hores distribuïdes anualment i setmanalment per cursos en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

1158

Planificació de càmera en audiovisuals (3)

230 h

7 h

1161

Luminotècnia

130 h

4 h

1162

Control d’il.luminació

100 h

3 h

1163

Projectes fotogràfics

90 h

3 h

1165

Tractament fotogràfic digital

130 h

4 h

1167

Gravació i edició de reportatges audiovisuals

130 h

4 h

1169

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

1170

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

2 h

1159

Presa d’imatge audiovisual

190 h

9 h

1160

Projectes d’il.luminació

100 h

6 h

1164

Presa fotogràfica (3)

230 h

11 h

1166

Processos finals fotogràfics

80 h

4 h

 1.  Mòduls professionals de suport
 2. Mòduls professionals transversals a d’altresmtítols de Formació Professional
 3. Mòduls amb continguts amb llengua anglesa
Formació en centres de treball i projecte d’il.luminació, captació i tractament de la imatge.
FCT 400 hores en el tercer trimestre del segon curs.

Projecte 40 hores en el tercer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Càmera de cinema, vídeo i televisió.
 • Ajudant de càmera.
 • Càmera de ENG (Electronics News Gathering)
 • Iluminador de televisió
 • Ajudant d’il·luminació
 • Responsable d’il·luminació en espectacles en viu
 • Luminotècnic d’espectacles en viu
 • Tècnic de taules de control d’il·luminació en espectacles
 • Fotògraf
 • Foto fixa
 • Reporter gràfic
 • Retocador fotogràfic digital
 • Supervisor de sistemes digitals i vectorials d’imatge.