Aula restaurant

Per tal de facilitar les pràctiques del nostre alumnat el CIFP Juníper Serra ofereix un servei de restaurant i cafeteria, principalment orientat a la comunitat educativa, on també hi poden acudir persones no vinculades directament amb el centre. Per accedir és totalment necessari fer una reserva prèvia.

Per a reservar, podeu passar per consergeria del CIFP Juníper Serra o telefonar (971470774) –  Exceptuant els serveis especials que tenen un sistema de reserva propi 

Pràctiques
Restaurant
diürn

Reserves dimecres 13:30 a 14:20h

— — o — —

English service
Thursdays 13:30 – 14:00 reservations to reservations
@cifpjuniper.com

PRÀCTIQUES
Restaurant nocturn

Reserves dijous 20:00 a 20:30 h

PRÀCTIQUES
servei
cafeteria

Dimarts de 18:35 a 19:35

Serveis especiaLs

Actualment no hi ha serveis especials programats

Reservau aquí