Altres formacions i qualificacions

Al CIFP Juníper Serra es poden cursar certificats de professionalitat, relacionats amb les famílies professionals amb oferta formativa al centre.  També s’ofereix participar en els procediments de acreditació de competències professionals convocades per l’IQPIB.

Certificats de professionalitat

Accions formatives ofertades durant el curs 2020-2021

MF0233_2 - OFIMÀTICA

FCOO08 - CREACIÓ I GESTIÓ DE LA MARCA PERSONAL I XARXES SOCIALS EN LA CERCA D'OCUPACIÓ

FCOO07 - FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L'OCUPACIÓ

TMVL0109 - OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE CARROSSERIES DE VEHICLES

 • Informació del curs
 • Llistat d’accions formatives
  • MF: MF0621_1 – Tècniques bàsiques de substitució d’elements amovibles
   • Curs finalitzat
  • MF: MF0622_1  – Tecniques basiques de preparació de superficies

   • Curs en actiu

TMVU04EXP - ANGLÈS NÀUTIC BÀSIC

MP107/20 COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES

MP106/20 COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 •  
  • Curs finalitzat

HOTR0208 - Operacions bàsiques de restaurant i bar

  • Informació del curs
  • Llistat accions formatives
   • MF0257_1 – Servei bàsic de restaurant-bar 
   • MF0258_1 – Aprovisionament begudes i menjar ràpid
   • MP0015 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals

TMVG0109 - Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

  • Informació del curs
  • Llistat accions formatives
   • MF0620_1 – Mecanitzat bàsic
    • Formació finalitzada
   • MF0623_1 – Tècniques bàsiques de mecànica de vehicles
    • Formació finalitzada
   • MF0624_1 – Tècniques bàsiques d’electricitat de vehicles
   • MP0189 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals

 IMSV0308 - Càmera cinematogràfica, cinematografia, vídeo i televisió

  • Curs en preparació

Acreditació de competències professionals

Les convocatòries actualment vigent són les següents:

CODI

QUALIFICACIÓ 

 ADG309_3

Assistència a la Direcció

 ADG310_3

Assistència Documental i de Gestió de Despatxos i Oficines

 TMV045_2

Manteniment d’Estructures de Carrosseries de Vehicles

 TMV046_2

Manteniment d’Elements no Estructurals de Carrosseries de Vehicles

 TMV048_2

Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars

 TMV197_2

Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles

 TMV556_2

Operacions de Manteniment d’Elements de Fusta d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo

 TMV605_3

Organització i Supervisió del Manteniment dels Sistemes i Equips d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo

Més informació a l'IQPIB