Certificats de professionalitat

Resum accions formatives ofertades durant el curs 2022-2023

    • Torn de matí:
     • *TMVLG0109 Operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles
    • Torn matí i vespertí (franja de migdia):
     • *HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria >> Oberta matrícula >> Recollida de sol.licituds i documentació a consergeria del centre >> Inici classes a novembre
    • Torn vespertí:
     • IMSV0208 Assistència a la producció en televisió  >> Oberta matrícula >> Recollida de sol.licituds i documentació a consergeria del centre >> Inici classes a novembre
     • TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles >> Inici classes a octubre  >>  Recollida de sol·licitutds i documentació a Consergeria
     • ADGD0308 Activitats de gestió administrativa. >>  Inici classes a octubre  >>  Recollida de sol·licitutds i documentació a Consergeria
(*) Quan disposem de més informació es publicaran més dades sobre aquestes accions formatives i sobre la inscripció. 

HOTR0508 - Serveis de bar i cafeteria

 • Número d’ordre MP62/22
 • Itinerari modular del certificat de professionalitat
  • MF1046_2 – Tècniques de servei d’aliments i begudes a la barra i taula
  • MF0711_2 – Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
  • MF1047_2 – Begudes
  • MP1051_2 – Anglès professional per a serveis de restauració
  • MP1048_2 – Servei de vins 
  • MP1049_2 – Elaboració i exposició de menjars al bar cafeteria 
  • MP1050_2 – Gestió del bar cafeteria
  • MP0057     – Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Serveis de bar i cafeteria

ADGD0308 - Activitats gestió administrativa

  • Número d’ordre MP61/22
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0976_2 – Operacions administratives comercials
   • MF0979_2 – Gestió operativa de tresoreria
   • MF0980_2 – Gestió auxiliar de personal 
   • MF0973_1 – Enregistrament de dades
   • MF0978_2 – Gestió d’arxius 
   • MF0981_2 – Registres comptables
   • MF0233_2 – Ofimàtica 
   • MP0111 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de gestió administrativa

IMSV0208 - Assistència a la producció en Televisió

 • Número d’ordre MP63/22
 • Itinerari modular del certificat de professionalitat
  • MF0207_3 – Producció de projectes de televisió 
  • MF0208_3 -Gestió dels recursos de producció en televisió
  • MF0209_3 – Control dels processos de treball del producte televisiu
  • MP0082 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assistència a la producció en televisió

TMVL0109 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles

  • Número d’ordre MP64/22
  • Itinerari modular del certificat de professionalitat
   • MF0621_1 – Tècniques bàsiques de substitució d’elements amovibles
   • MF0622_1  – Tècniques bàsiques de preparació de superfícies
   • MF0620_1  – Mecanització bàsica
   • Mòdul de pràctiques professionals no labrorals d’operacions de manteniment de carrosseries de vehicles

Acreditació de competències professionals

Actualment l’acreditació de competències es realitza amb una comissió permanent administrada dins del pla Acredita de l’IQPIB.  El CIFP Juníper Serra es centre col·laborador de les acreditacions de les families professionals de    
 • Administració i Gestió
 • Hoteleria i Turisme
 • Imatge i So
 • Transport i Manteniment de Vehicles
   

Més informació a l'IQPIB