TMV 31 - Tècnic Superior en Automoció (INTENSIVA)

automocio

CICLE GRAU SUPERIOR - TORN HORABAIXA

RD 1796/2008 (BOE 25/11/08)
ORDRE EDU/2199/2009 (BOE 11/08/08)

Projecte FP Intensiva (pendent)

Programacions didàctiques: TMV – FOL i EIE

Objectius.

Formar professionals capaços d’organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Perfil professional.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d’automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i d’obres públiques. Companyies d’assegurances.

Empreses fabricadores de vehicles i components. Empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles. Laboratoris d’assajos de conjunts i subconjunts de vehicles. Empreses dedicades a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles. Empreses de flotes de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de passatgers i mercaderies

Informació modalitat intensiva pendent de publicació

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

  • Recepcionista de vehicles.
  • Cap de taller de vehicles de motor.
  • Encarregat d’ITV.
  • Perit taxador de vehicles.
  • Cap de servei.
  • Encarregat d’àrea de recanvis.
  • Encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles.
  • Cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.