TMV12 - Títol professional bàsic en manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Competència general

Realitzar operacions auxiliars de manteniment electromecànic en sistemes i equips, de reparacions en elements estructurals i aparells, de protecció i embelliment de superfícies, tant en embarcacions esportives com d’esbarjo, seguint les instruccions rebudes, adoptant les mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i si escau en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera

Perfil professional

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, principalment en tallers de reparació i manteniment naval i construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport

Durada

2000 hores

Formació en centre educatiu

1760 hores distribuïdes de la següent manera:

CODI

MÒDUL

HORES anuals

1r CURS

2n CURS

3043

Mecanitzat i soldadura

190 h

5 h

 

3028

Reparació estructural bàsica d’embarcacions esportives

300 h

8 h

 

3040

Protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions

190 h

5 h

 

3009

Ciències aplicades I

160 h

5 h

 

3011

Comunicació i societat I

160 h

5 h

 

3048

Manteniment bàsic de la planta propulsora i equips associats

165 h

 

6 h

3066

Manteniment bàsic de sistemes elèctrics i informàtics

135 h

 

5 h

3068

Manteniment bàsic d’aparells d’embarcacions esportives

110 h

 

4 h

3019

Ciències aplicades II

160 h

 

6 h

3012

Comunicació i societat II

190 h

 

7 h

 

Tutoria

65/50

2 h

2 h

Formació en centres de treball.

240 hores al final del segon curs

Ocupacions més rellevants
  • Auxiliar de fuster/a de ribera
  • Auxiliar de pintor/a d’embarcacions
  • Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra.
  • Auxiliar de manteniment de sistemes mecànics d’embarcacions.
  • Auxiliar de manteniment de sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions.
  • Auxiliar de manteniment d’aparells d’embarcacions.

Els cicles formatius d’FP Bàsica són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears