TMV 21 - Tècnic en Carrosseria

carrosseria

CICLE GRAU MITJÀ - TORN MATÍ

Objectius.

Formar professionals que puguin exercir el seu treball a empreses de fabricació de cotxes, indústria auxiliar d’ automoció, tallers de reparacions, centres de diagnosi i control (ITV, Homologació, etc…). Encara que el seu treball estarà coordinat per un tècnic superior, també, pot treballar de manera autònoma en petits tallers de reparació de carrosseria.

 

Perfil professional.

Les tasques més significatives que defineixen el seu perfil professional són les següents:

 • Interpretar i identificar la documentació tècnica servida pels fabricants.
 • Realitzar el diagnòstic del vehicle a l’àrea de la carrosseria i efectuar les verificacions i comprovacions necessàries.
 • Executar les reparacions i substitucions d’elements amovibles (accessoris, portes, etc…), així com d’elements fixos (soldats, encaixats, rematats, aferrats,…)
 • Preparar les superfícies de la carrosseria i protegir-les contra la corrosió i altres agents agressius.
 • Pintar segons les tècniques per a cada cas i utilitzar les normes per a l’ajust i correcció del color.
 • Realitzar el manteniment preventiu de primer nivell dels mitjans i equips que s’utilitzin.

 

Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars)

Formació en centre educatiu:

1.600 hores distribuïdes setmanalment i per cursos acadèmics i anualment en els mòduls següents:

 

Codi

Mòdul

1r.Curs

2n.Curs

Anuals

0254

Elements amovibles

6 h

 

200 h

0255

Elements metàl·lics i sintètics.

9 h

 

290

0256

Elements fixos

9 h

 

290

0260

Mecanització bàsica (1) (2)

3 h

 

90

0261

Formació i orientació laboral

3 h

 

90

0257

Preparació de superfícies

 

9 h

195

0258

Elements estructurals dels vehicle

 

8 h

175

0259

Embelliment de superfícies

 

10 h

210

0262

Empresa i iniciativa emprenedora

 

3 h

60

 

 1. Mòdul professional de suport
 2. Mòdul professional transversal a altres títols d’FP.

 

Formació en centres de treball.

400 hores en el darrer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Xapista reparador de carrosseria d’automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.
 • Instal·lador de llunes i muntador d’accessoris.
 • Pintor de carrosseria d’automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears