TMV 22 - Tècnic en Electromecànica de Vehicles

jeswin-thomas-pJ86orn6rko-unsplash

CICLE GRAU MITJÀ - TORNS MATÍ I HORABAIXA

Competència general

Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Perfil professional

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en el sector de construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d’automòbils, motocicletes i vehicles pesats.

 • Empreses de flotes de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de passatgers i mercaderies.
 • Empreses fabricadores de vehicles i components.
 • Empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles.
 • Empreses dedicades a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles.
 • Empreses situades en altres sectors productius on es realitzin treballs de manteniment d’electromecànica (grups electrògens, cintes transportadoras mogudes amb motor d’explosió, entre uns altres).

Duració

2.000 hores ( 2 cursos escolars)

Formació en centre educatiu

1.600 hores distribuïdes setmanalment, per cursos acadèmics i anuals en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

1r CURS

2n CURS

ANUALS

0452

Motors (2)

6 h

 

200 h

0454

Circuits de fluids. Suspensió i direcció

8 h

 

245 h

0456

Sistemes de càrrega i engegament del vehicle (2)

6 h

 

200 h

0458

Sistemes de seguretat i comfortabilitat

4 h

 

135 h

0260

Mecanitzat bàsic (1) (2)

3 h

 

90 h

0459

Formació i orientació laboral

3 h

 

90 h

0457

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

 

8 h

160 h

0453

Sistemes auxiliars del motor

 

10 h

230 h

0455

Sistemes de transmissió i frenat

 

9 h

190 h

0460

Empresa i iniciativa emprenedora

 

30 h

60 h

         
         

 1. Mòduls professionals de suport.
 2. Mòduls professionals transversals a altres títols d’FP.

Formació en centres de treball

 400 hores en el darrer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

 • Electronicista de vehicles.
 • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció.
 • Mecànic d’automòbils.
 • Electricista d’automòbils.
 • Electromecànic d’automòbils.
 • Mecànic de motors i els seus sistemes auxiliars d’automòbils i motocicletes.
 • Reparador sistemes pneumàtics i hidràulics.
 • Reparador sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador sistemes d’adreça i suspensió.
 • Operari d’ITV.
 • Instal·lador d’accessoris en vehicles.
 • Operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Electromecànic de motocicletes.
 • Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears