Secretaria

Informació matriculació curs 2022-23

Presencial

22-9-22

S’ha publicat els llistats definitiu de la segona fase del procés d’escolarització de cicles formatius presencial. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

La sol·licitud també es pot consultar des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixement.

El període per formalitzar la matrícula és del 22 al 23 de setembre. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça. Per poder-vos matricular heu de venir al centre a recollir el sobre de matrícula.

S’ha publicat els llistats provisionals de la 2a FASE del procés d’escolarització de cicles formatius. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

Llistes Grau Mitja 

Llistes Grau superior

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 16 de setembre. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.

 

1-9-22

S’han publicat les instruccions de la segona fase del procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 al 7 de setembre. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Us recomanam que per fer el tràmit us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

6-8-22
Places vacants per a la segona fase del procés d’admissió (de l’1 al 7 de desembre)

 

21-7-22
Llistes d’espera (tots els estudis)

 20-7-22
S’ha publicat els llistats definitiu del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. 

El període per formalitzar la matrícula és del 20 al 22 de juliol. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça. Els alumnes d’FPB han de venir al centre a recollir el sobre de matrícula.  Els alumnes de GM, GM dual i GS que tenen plaça reservada rebran un correu electrònic per formalitzar la matrícula on line. Si el 21 de juliol encara no heu rebut el correu us heu de posar en contacte amb el centre.

11-7-22
S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS, els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

 
En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 13 de juliol. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.
 
—————————————————————————–

3-5-22
S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Us recomanam que per fer el tràmit us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Tràmit telemàtic https://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2022_admissio/

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Matrícula alumnat repetidor o que promociona

L’alumnat que no te reserva de plaça ha de tornar a participar en el procés d’admissió. 

L‘alumnat actual del CIFP Juníper Serra que continua en el mateixos estudis amb reserva de plaça rebrà un correu al seu compte de correu particular amb l’enllaç per formalitzar la matrícula entre els dies 13 i 15 de juliol, només hauran d’adjuntar el justificant de pagament.

Matrícula alumnat 2n i FCT

L’alumnat extern o alumnat del CIFP Juníper Serra no matriculat en el curs 2021 – 2022:

a) Que se vol matricular del mòdul FCT: ha de demanar plaça entre l’1 i el 13 de juliol  a través de la nostra web / Alumnat / Secretaria Virtual / Matrícula – FCT (en el cas que només hagi de cursar FCT i/o projecte en el seu cas).

Important: el formulari s’activarà dia 1 de juliol, abans no és possible emplenar-ho. Una vegada emplenat el formulari l’alumnat haurà d’enviar un correu electrònic a secretaria@cifpjuniper.com adjuntant les notes i des de secretaria se’ls avisarà per formalitzar la matrícula.


b) Que vol demanar plaça per 2n curs (amb tot 1r superat): ha de demanar plaça durant el mes de juliol a través de la nostra web / Alumnat / Secretaria Virtual / Sol.licitud plaça 2n.   Important: el formulari s’activarà dia 1 de juliol, abans no és possible emplenar-ho. Una vegada emplenat el formulari l’alumnat haurà d’enviar un correu electrònic a secretaria@cifpjuniper.com adjuntant les notes i des de secretaria se’ls avisarà a partir del  10 de setembre si ha obtingut plaça per tal de formalitzar la matrícula.

 

Intensiva

6-8-22
Places vacants per a la segona fase del procés d’admissió (de l’1 al 7 de desembre)

21-7-22
Llistes d’espera (tots els estudis)

20-7-22
S’ha publicat els llistats definitiu del procés d’escolarització de cicles formatius. Per trobar la sol·licitud heu de cercar QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. 

El període per formalitzar la matrícula és del 20 al 22 de juliol. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça. Els alumnes d’FPB han de venir al centre a recollir el sobre de matrícula.  Els alumnes de GM, GM dual i GS que tenen plaça reservada rebran un correu electrònic per formalitzar la matrícula on line. Si el 21 de juliol encara no heu rebut el correu us heu de posar en contacte amb el centre.

11-7-22
S’ha publicat els llistats provisionals del procés d’escolarització de cicles formatius. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS, els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

 
En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 13 de juliol. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.

————————————————————————

3-5-22
S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny. Per a més informació podeu anar a fp.caib.es.

Us recomanam que per fer el tràmit us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Tràmit telemàtic http://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2022_admissio/

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Virtual

30-9-22

S’ha publicat els llistats definitiu del procés d’escolarització de cicles formatius a distància. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne. La sol·licitud també es pot consultar des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixement.

El període per formalitzar la matrícula és del 3 al 5 d’octubre. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça.

La matrícula es realitzarà telemàticament. Rebreu un correu electrònic el 3 d’octubre (revisau l’spam). Si no el rebeu, el 3 d’octubre us heu de posar en contacte amb el centre.

22-9-22

S’ha publicat els llistats provisionals de la 2a FASE del procés d’escolarització de cicles formatius. A les llistes provisionals NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada. Per trobar la sol·licitud heu de cercar les QUATRE XIFRES del DNI/NIE de l’alumne a la columna alumne.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es amb el DNI/NIE i la data de naixament.

En cas de trobar una errada, el termini per presentar al·legacions finalitza el 26 de setembre. Si disposau de @Clave o usuari gestib ho podeu fer a la pàgina web d’FP http://fp.caib.es.

18-7-22

Calendari admisió FP Virtual 

Matrícula FCT i/o projecte

L’alumnat que no estava matriculat en CIFP Juníper Serra al curs 2021-22 i es vol matricular als mòduls FCT i/o projecte ha de demanar plaça entre l’1 i el 13 de juliol  a través de la nostra web / Alumnat / Secretaria Virtual / Matrícula – FCT (en el cas que només hagi de cursar FCT i/o projecte en el seu cas).

Important: el formulari s’activarà dia 1 de juliol, abans no és possible emplenar-ho. Una vegada emplenat el formulari l’alumnat haurà d’enviar un correu electrònic a secretaria@cifpjuniper.com adjuntant les notes i des de secretaria se’ls avisarà per formalitzar la matrícula.

Cronograma de publicacions

 • 30-9-22 – Publicades llistes definitives FP Virtual
 • 22-9-22 – Publicades llistes provisionals FP Virtual
 • 22-9-22 – Publicades llistes definitives 2a fase admisió
 • 14-9-22 –  Publicades llistes provisionals 2a fase admisió
 • 1-9-2022 – Publicades instruccions segona fase admisió 
 • 6-8-2022 – S’han publicat l’enllaç al llistat de places vacants per la segona fase del procés d’admisió als estudis de formació professional
 • 21-7-2022 – S’han publicat les llistes d’espera de tots els estudis presencials i intensius
 • 20-7-2022 – S’han publicat les llistes definitives del procés d’escolarització de cicles formatius en modalitat presencial i intensiva
 • 18-7-2022 – S’ha publicat el calendari d’admisió per FP Virtual
 • 11-7-2022 – S’ha publicat la llista provisional del procés d’escolarització.
 • 3-5-2022  –  S’ha publicat el calendari d’admissió FP Presencial i Intensiva.