Informació COVID-19

  • Categoria de l'entrada:Caps d'Estudis
  • Autor de l'entrada:

Pla de contingència CIFP Juníper Serra 2021 - 2022 Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l'alumnat del centre.

Continueu llegintInformació COVID-19