• Categoria de l'entrada:Secretaría
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:25 de març de 2023
  • Temps de lectura:3 minuts de lectura

BEQUES SOIB FP CURSOS 22-23

 

BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2022-23

BEQUES 3834 €
TERMINI PRESENTACIÓ 1/10/2022 – 15/01/2023
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Sol.licitud, còpia de l’imprès de matriculació, fitxa de microdades (si no s’autoritza la consulta telemàtica s’ha d’aportar més documentació)
COM PRESENTAR-LA: electrònicament (Registre electrònic caib) o presencial a qualsevol de les oficines de registre.
 
REQUISITS:
1. Matrícula mínim 750 hores (incloent FCT, si escau).
2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat el curs acadèmic 2021-2022 (o haver estat matriculat en primer presencial i haver sol.licitat beca).
3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SOIB el dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives.
4. Haver finalitzat el curs amb aprofitament (en condicions de promocionar o de titular).
*SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT
5. Tenir entre 18 i 29 anys
6. Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
*SOIB MAJORS 30 ANYS
5. Tenir 30 o més anys
6. Estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 mesos al dia de l’inici de les activitats lectives
Per qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte amb el nostre Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) poap@cifpjuniper.com o directament demanant cita i fent la consulta a Irene Galmés, Inmaculada Cebrián o Antònia Crespí.
 

 Tota sol.licitud presentada fora d’aquest termini (abans o després) es considerarà inadmessa a tràmit.

 

Més informació i documents a presentar