• Categoria de l'entrada:Secretaría
 • Autor de l'entrada:
 • Última modificació de l'entrada:14 d'octubre de 2023
 • Temps de lectura:2 minuts de lectura

Ajudes mobilitat alumnat altres illes 2023-24

La Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat ha convocat els ajuts de mobilitat pera estudiants de Formació Professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d’una illa diferent a l’illa de residencia a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

El termini presentació de sol·licitud acaba el dia 11 d’octubre de 2023.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els alumnes matriculats a un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitja presencial, grau superior presencial o a un curs d’especialització presencial de formació professional del sistema educatiu que cursin els estudis a un centre públic d’una illa diferent de l’illa de empadronament dins del territori de les Illes Balears.

Quantia màxima que pot rebre cada alumne: 

   • Alumnat de grau superior 2500€
   • Alumant de grau mitjà 2500E
   • Estudiants de cursos d’especialització 1500€

El tramit esta obert a la pagina web de la direcció general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat (www.dgfpieas.caib.es).

Aquests ajuts són incompatibles amb les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Per tant, els alumnes que obtenguin ambdues beques hauran de retornar a l’administració l’ajut de mobilitat pera estudiants de Formació Professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d’una illa diferent a l’illa de residencia a les Illes Balears peral curs 2023-2024.