• Categoria de l'entrada:Destacades / Secretaría
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:8 de maig de 2024
  • Temps de lectura:1 minuts de lectura

Procés d’admissió curs 2024-25

La conselleria d’Educació ha publicat informació dels períodes del procés d’admissió pel curs 2024-2025.

TRÀMIT D’ADMISSIÓ

Tràmit Ordinari: Del 3 al 28 de juny. 

Tràmit segona Fase: Del 29 d’agost al 4 de setembre. 

PUBLICACIÓ DE LLISTES

Tràmit Ordinari: A partir del 8 de Juliol

Tràmit segona Fase: A partir del 10 de Setemebre

Més informació a la web de Formació Professional