• Categoria de l'entrada:Apartades
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:26 de setembre de 2022
  • Temps de lectura:6 minuts de lectura

Beques per alumnes treballadors en situació d’atur – Curs 2020/2021


BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2020-2021

On presentar les sol·licituds

o   De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

o   En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

o   De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.

 


CONVOCATÒRIA SOIB JOVE BEQUES ÈXIT FORMACIÓ PROFESSIONAL

o   https://soib.es/ajuts-2020-2021-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-fp-soib-jove/

o   Termini: 31 de maig de 2021

o   Import de l’ajut: 3.834 euros

o   Requisits:

1.      Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

2.      Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3.      Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4.      Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5.      No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020.

6.      Aprofitament del curs:

§  Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.

§  En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.

 

 

CONVOCATÒRIA DESOCUPATS MAJORS 30 FORMACIÓ PROFESSIONAL 

o   https://soib.es/ajuts-2020-2021-desocupats-majors-de-30-anys-fp/

o   Termini: 31 de maig de 2021

o   Import de l’ajut: 3834 €

o   Requisits:

1.      Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

2.      Tenir més de 30 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3.      Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4.      No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020.

5.      Aprofitament del curs:

o   Pel que fa a l’alumnat que cursin el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.

o   En el cas de l’alumnat que cursin el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.