• Categoria de l'entrada:Reconeixement
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:25 de febrer de 2022
  • Temps de lectura:2 minuts de lectura

Aprovat Projecte d’innovació circular-FP

El Ministeri d’Educació i Formació Professional aprova el Projecte d’Innovació Circular-FP dotat amb 132.164 € que coordina el CIFP Juníper Serra amb la col.laboració del CIFP Río Tormes de Salamanca, l’equip de professionals del Parc Bit Innovation Training Center i l’empresa Garden Hotels, primera cadena certificada estatalment en economia circular. Atenent a l’Agenda 2030 el projecte té com a objectiu millorar la capacitació i incorporació de l’alumnat de formació professional a l’entorn laboral de l’economia circular. Amb aquests projectes d’Innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement a la Formació Professional s’impulsa la generació d’un entorn especialitzat de confluència i col.laboració efectiva entre els centres de formació professional i les empreses, atenent al Títol VIII de la Llei Orgànica d’ordenació i integració de la Formació Professional aprovada al Congrés dels Diputats el passat 16 de desembre.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/567900

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/769460/document/664257