• Categoria de l'entrada:Caps d'Estudis
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:8 de març de 2023
  • Temps de lectura:2 minuts de lectura

Proves lliures FP (convocatòria 2023)

ATENCIÓ: La informació actualitzada sobre les proves lliures la podreu consultar a aquesta pàgina

 

S’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 19, d’11 de febrer).

El calendari de les proves lliures és el següent:

• Inscripcions: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos, al centre educatiu.

• Publicació de llistes provisionals d’inscrits: 21 de març

• Publicació de llistes definitives d’inscrits: 31 de març

• Realització de les proves: Pendent de publicació

• L’imprès oficial per realitzar la inscripció el podeu trobar en breu, a l’apartat Proves Lliures de la pàgina web del departament de Formació Professional (http://fp.caib.es).

• L’imprés per el pagament de les taxes l’ha d’emplenar el sol·licitant a la web de l’ATIB (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx)

Més informació a la web d’FP

https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2023/